Základní škola Nepomuk
Čtvrtek 11. února 2016, svátek má Božena
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Aktuality

Zdobení vánočního stromku

Vloženo 26.11.2015

Celou dobu Adventu bude ve vestibulu naší školy dětem připomínat blížící se Vánoce vánoční stromek.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Charitativní vánoční jarmáreček

Vloženo 25.11.2015

Charitativní vánoční jarmáreček ZŠ Nepomuk se koná
v pátek 4. prosince od 13.00 do 15.45 h.

Vánoční koncert v aule nepomucké ZŠ od 16.00 h.

Po koncertu bude jarmáreček ukončen.

Na ukázku několik fotografií, co kluci a holky na jarmáreček připravují.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Plánovací setkání

Vloženo 24.11.2015

Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s nepomuckou radnicí připravili pro zájemce z řad veřejnosti první setkání, na kterém přítomní předkládali své nápady a představy, co by mohlo na louce v blízkosti školy a sídliště v budoucnu být.

Už od září žáci ZŠ mohli své vize připravovat na hodinách výtvarné výchovy.

Pochvala patří všem, kteří předložili své výtvarné návrhy, které byly vyvěšeny během programu v sále sokolovny. Velké poděkování také Míše Marečkové, Elišce Braumové a Matěji Vokáčovi za veřejné přednesení svých přání a představ před nepomuckou veřejností.

Fotografie a žákovské návrhy naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Návštěva Střední školy v Oselcích

Vloženo 23.11.2015

Všichni žáci 8. tříd nepomucké základní školy přijali pozvání učitelů odborného výcviku ze Střední školy Oselce na tzv. ukázkový den. Ten se uskutečnil v rámci tříleté udržitelnosti projektu - Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji. Oselecká škola je jednou z 18 partnerských škol Plzeňského kraje, který technické vzdělávání žáků výrazně podporuje.

Na 60 žáků nepomucké ZŠ podívalo do dílen, kde se na své budoucí povolání připravují ve tříletých učebních oborech jednak opraváři zemědělských strojů, automechanici a truhláři a také ještě studenti čtyřletých maturitních umělecko řemeslných oborů.

Druháci a třeťáci oborů umělecké řemeslné zpracování dřeva a umělecko řemeslné zpracování kovu - práce kovářské nejen převedli, jak se dřevo nebo kov za tepla opracovávají, ale umožnili všem osmákům si ruční práci se dřevem i kovem také vyzkoušet.

Návštěvu oselecké školy zahájila prohlídka galerie, kde jsou soustředěny ročníkové a maturitní práce budoucích uměleckých truhlářů a uměleckých kovářů.

V truhlářské dílně se chlapci dívky nejdříve podívali do moderně vybaveného pracoviště, kde jim vedoucí truhlářské dílny Milan Sluka ukázal, co všechno se nechá s dřevěným materiálem dělat na počítačově řízeném stroji.

V další části programu si osmáci vyzkoušeli řezání dřeva, hoblování, broušení, práci s řezbářskými dláty, seznámili se zdobnými technikami např. s intarzií nebo inktrustací.

V kovárně zase všichni měli možnost vykovat si malý přívěšek na klíče ve tvaru lístečku.

Sice po návratu převládala únava z netradiční činnosti, ale na druhé straně byli kluci i holky z osmých tříd spokojeni a mile překvapeni, co během dopoledne v dílnách prožili.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Členové družstva mladších žáků FK Nepomuk podpořili dětské pacienty onkologického oddělení FN Praha – Motol

Vloženo 29.10.2015

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se rozhodli členové družstva mladších žáků FK Nepomuk podpořit dětské pacienty onkologického oddělení FN Praha – Motol. Celá akce proběhla opět prostřednictvím fotbalového oddílu SK SLAVIA Praha, kde proběhlo předání darů, které budou následně předány přímo na onkologickém oddělení, společně s dary, které věnují hráči a klub SK SLAVIA Praha. Předání proběhlo 21. 10. 2015, přímo v sídle SK SLAVIA Praha a dárky osobně převzal vedoucí „A“ mužstva mužů, pan Stanislav Vlček.

Po předání dárků, byl pro naše zástupce připraven program, který zahrnoval prohlídku veškerých prostor fotbalového stánku v Edenu. Kluci tak mohli navštívit šatny „A“ mužstva, posilovnu a rehabilitační prostory, masérnu, kanceláře trenéra a asistentů. Velkým zážitkem pro kluky byla i možnost podívat se na hlavní hrací plochu z pohledu hráče. Následně byli kluci přítomni tréninku „A“ mužstva mužů a po jeho ukončení měli možnost se vyfotit s několika hráči, takže na památku mají společnou fotografii například s Milanem Škodou, Martinem Latkou, Karlem Pitákem, Martinem Berkovcem a trenérem brankářů Radkem Černým. Martin Berkovec - brankář klukům slíbil, že s kolegou z kabiny přijedou za klukama do Nepomuka a společně pro ně připraví metodický trénink, jak pro hráče, tak i pro brankáře. S ohledem na podzimní počasí a herní vytíženost, proběhne tato akce v jarních měsících příštího roku. Na závěr tohoto tréninku proběhne beseda.

Zároveň se nám podařilo získat příslib účasti žákovského družstva na halovém turnaji, který pořádá FK Nepomuk 24. 1. 2016 v Městské sportovní hale v Nepomuku.

Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří věnovali hodnotné dárky - panu Emilu Blažkovi z Bagmaster Plzeň, FK Nepomuk a řediteli ZŠ v Nepomuku za uvolnění žáků Matěje Berkovce a Jana Kohouta.

Jiřinec Josef - vedoucí družstva ml. žáků FK Nepomuk

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Exkurze Za hudbou a historií Přešticka

Vloženo 29.10.2015

Ve čtvrtek 22. 10. jsme my, žáci 5.C a 6.A, podnikli zajímavou exkurzi. Naše putování za hudbou a historií jsme zahájili v Domě historie Přešticka, kde jsme zhlédli výstavu o životě a díle J. J. Ryby, učili jsme se zpívat Rybovu Ukolébavku, seznámili jsme se s expozicí místních řemesel a živností a plnili jsme úkoly ve zdejším kupeckém krámě. S paní průvodkyní jsme pak pokračovali prohlídkou přeštického barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, stavěného podle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, autora mj. také nepomuckého či nicovského kostela. V přeštickém kostele na nás již čekal místní varhaník pan Blažek, aby nám ukázal, jak fungují varhany. S jeho varhanním doprovodem jsme si i zazpívali.

Po krátké zastávce na přeštickém náměstí jsme odjeli do blízké obce Lužany. Naším dalším cílem byl totiž zdejší zámek, nerozlučně spjatý s Josefem Hlávkou a jeho rodinou. Zámek v současnosti vlastní nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, sídlící v Praze. Není běžně přístupný veřejnosti a naše paní učitelky musely žádat o možnost absolvovat prohlídku vedení nadace. Josef Hlávka byl významným architektem 2. poloviny 19. století, úspěšným podnikatelem a největším českým mecenášem. Zámek v Lužanech si velmi útulně přestavěl k obrazu svému a vybavil jej mnoha pokrokovými vynálezy, u mnoha z nich byl sám také autorem. Zaujalo nás, že na několik let ochrnul v důsledku přepracování a díky odpočinku se zase uzdravil. Po smrti své první manželky se za čas seznámil s hudebně nadanou přítelkyní rodiny Antonína Dvořáka paní Zdeňkou. Paní Zdeňku si vzal a od té doby se lužanský zámek stal častým útočištěm nejen Antonína Dvořáka, ale i dalších umělců - malířů, básníků i spisovatelů. Antonín Dvořák k vysvěcení nově vybudované kaple složil tzv. Lužanskou mši. Hlávka bohužel neměl děti. Svůj majetek tak vložil do již zmíněné nadace a ta dodnes podporuje nadané studenty a vědecké pracovníky.

Exkurze se nám velmi líbila a dozvěděli jsme se mnoho nového.

Jana Vopalecká

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Poděkování za „Sluníčkový den“

Vloženo 26.09.2015

Letošní osmáci opět pokračovali v dlouholeté tradici a prodávali spolužákům i zaměstnancům školy drobné předměty. Všechno, co bylo k prodeji určeno, prodali během 2 dnů a celá částka 6 200,- Kč byla odeslána na účet. Vybrané peníze jsou pak využity ve prospěch vážně nemocných dětí na nákup kompenzačních pomůcek, na rehabilitaci, speciální výživu apod.

Poděkování patří všem, kteří se na prospěšné akci podíleli.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Adaptační kurz pro 6. zřídy - ZŠ Nepomuk 8. září 2015

Vloženo 09.09.2015

První adaptační kurz na nepomucké ZŠ mají za sebou letošní šesťáci. Od rána si vyzkoušeli celou řadu různých činností, které prověřily jejich výtvarné nadání, fantazii, schopnost se zapojit do kolektivu a společně koordinovat celou řadu pohybových aktivit. Součástí společných činností byla verbální a neverbální komunikace a žáci a žákyně se projevili v různých rovinách sociálních vztahů.

Cit pro rovnováhu si účastníci kurzu vyzkoušeli na několika lanech připevněných mezi stromy.

Příjemnou tečkou za celodenním programem bylo opékání buřtů na ohni. Celodenní akce rovněž zahájila čtyřletý kontinuální program pro třídní kolektivy zaměřený na problematiku z oblasti rizikových forem chování a podporu sociálních dovedností žáků.

Akci podpořil MÚ Nepomuk a MAS sv. Jana z Nepomuku.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě i realizaci celodenní akce podíleli.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Adaptační kurz

Vloženo 01.09.2015

Konkurz na ředitele

Vloženo 20.06.2015

Stávající ředitel ZŠ Nepomuk Mgr. J. Schejbal odchází do důchodu. Zřizovatel vyhlásil konkurz - ten proběhl, vyhrála ho Mgr. H. Růžičková. Rada města Nepomuk rozhodla, že od 1. 8. 2015 bude jmenován do funkce ředitele ZŠ Nepomuk Mgr. M. Demela.

Stránka:
1 (2) 3 4

Kalendář

<<  Únor 2016  >>

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6


 

Vybraný citát

N. Hill:

V každé nepřízni osudu, v každém neúspěchu a soužení je zároveň i počátek možného příštího úspěchu.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2016 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com