Prevence

METODIK PREVENCE

„Všímej si nejenom problémů současných, ale předvídej i budoucí a předcházej jim.“
(Niccolo Machiavelli)

• Vytváří, koordinuje a realizuje preventivní program - sleduje rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení,
• monitoruje sociálně patologické jevy či jejich rizika,
• plánuje aktivity pro žáky, pedagogy i rodiče zaměřené na sociálně patologické jevy,
• poskytuje přímou pomoc žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů,
• koordinuje spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky,
• spolupracuje při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy,
• koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků,
• poskytuje informační a metodické materiály,
• aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence.

Metodik prevence: Mgr. Bc. Erika Žáková
Konzultační hodiny: dle domluvy
Kde mě najdete? Třída 3. A nebo místnost školního poradenského pracoviště (2. patro 1. stupně na konci chodby vedle hudebny)
Kontakt: zakova@zsnepomuk.cz, 721565340

Sdílej stránku: