Výchovné poradenství

VÝCHOVNÝ PORADCE

„Výchova je to, co v člověku zůstane, když zapomene, co se naučil.“ (N.N.)


Výchovný poradce ve spolupráci s učiteli a rodiči žáků plní úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a profesní orientace, proto se ve své činnosti zaměřuje především na:

• problematiku osobnosti žáka (výchovné či výukové problémy žáků, prevence školní neúspěšnosti žáků)
• péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním) a žáky nadané
• spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků)
• problematiku kariérového poradenství (pomoc při přípravě na volbu povolání)
• spolupráci se školní metodičkou prevence (v oblasti předcházení negativním jevům).

Výchovný poradce pro 1. stupeň: Mgr. Lenka Čekanová
Konzultační hodiny: dle domluvy
Kde mě najdete? Třída 5. B nebo místnost školního poradenského pracoviště (2. patro 1. stupně na konci chodby vedle hudebny)
Kontakt: cekanova@zsnepomuk.cz

Výchovný poradce pro 2. stupeň:Mgr. Monika Nová
Konzultační hodiny: dle domluvy
Kde mě najdete? kabinet na 2. stupni v přízemí
Kontakt: nova@zsnepomuk.cz

Sdílej stránku: