Základní škola Nepomuk
Neděle 19. září 2021, svátek má Zita
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Ze života naší školy

Po stopách sv. Jana - Putování za svatým Janem Nepomuckým

Vloženo 02.07.2021

Předposlední červnový týden se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili projektového dne Putování za svatým Janem Nepomuckým, který připravila paní Štěpánka Kodýdková. Putování začalo v muzeu, kde si žáci prohlédli exponáty, zhlédli film Legenda o Johánkovi a vyplnili pracovní list. Pak se přesunuli do kostela svatého Jakuba, kde se seznámili s částmi kostela, prohlédli si jazyk na kostele sv. Jana Nepomuckého a podél říčky Muchovky došli až do Kláštera, kde Jan navštěvoval klášterní školu.

V místním kostele na ně čekal sladký poklad.

Eva Vápeníková

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

První pomoc

Vloženo 21.06.2021

V rámci dotačního programu Šablony II jsme využili zajímavé nabídky a naši osmáci postupně absolvovali kurz lékařské pomoci s názvem první pomoc zážitkem. Zkušená lektorka se svými spolupracovníky p. Romana Kazdová za 4 hodiny projde s účastníky kurzu nejen teorii, ale žáci měli možnost si vyzkoušet své reakce v různých krizových situacích. Všichni měli možnost si vyzkoušet, jak by se zachovali při silném tepenném krvácení po zásahu sekery do dolní končetiny, na figurínách propojených s kontrolními tablety procvičili nepřímé srdeční masáže i záchranu člověka postiženého silnými křečemi a bezvědomím. O tom, že lektorka dokázala žákyně a žáky zaujmout, svědčí kladné reakce už během kurzu i následně zaslané maily s poděkováním za zajímavě strávený den, který představil účastníkům jak se zachovat v situacích, kdy jde opravdu o život.

,,První pomoc zážitkem“Součástí výuky přírodopisu v 8. ročníku je zvládnutí základů první pomoci. V letošním školním roce jsme oslovili zdravotní sestru paní Romanu Kazdovou ze Kdyně, která organizuje kurzy První pomoc zážitkem. Žáci se v průběhu čtyřhodinového kurzu (ve třídě i ve venkovním prostoru školy) postupně seznámili s poskytováním první pomoci – přístup k člověku v bezvědomí, volání záchranky, resuscitace, zástava krvácení, ošetření popálenin, záchrana tonoucího. Nebyla to jen teorie, ale náplní byl zejména praktický nácvik. Díky simulaci skutečných situací si žáci mohli vše zažít a ošetřování zraněného postupně procházet a provádět v jednoduchých názorných krocích.

Zde je několik postřehů našich žáků:… tenhle kurz je ze všech nejlepší, užila jsem si ho hodně …… lektorky byly sympatické a šikovné, kurz byl i hodně zastrašující kvůli sehraným scénkám od lektorek ….… lektor Petr uměl hodně dobře zahrát zraněného …… figuríny na resuscitaci byly propojené s tabletem a to bylo super … možná ještě více zahraných případů, ale méně fotek …… líbilo se nám to nečekané, také vysvětlování všeho, a že jsme si vše mohli zkusit …… bylo to užitečné, vždyť to můžu potřebovat …

Žáci většinou hodnotili kurz pozitivně, oceňovali aktivitu během celého kurzu. Je dobře, že pochopili důležitost znalosti poskytování první pomoci, což se projevilo i na jejich přístupu.Velké poděkování týmu lektorů za realizaci kurzu.

RNDr. Marie Kotrbatá

Více fotografií naleznete ve foogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den na louce a u vody

Vloženo 21.06.2021

Krátce před říjnovým uzavřením škol strávili naši čtvrťáci den v lese s lektorkou p. Kateřinou Dvořákovou. Stejná lektorka přijela opět a tentokrát s našimi dětmi strávila den na louce a den u vody u klášterského jezu. Co žije na louce – žáci se dozvěděli, jak funguje ekosystém louka, vyzkoušeli si lov hmyzu smýkací sítí a pokusili se ho zařadit do řádů. Na některé druhy hmyzu si také zahráli. Co žije ve vodě – žáci se dozvěděli, jak funguje vodní ekosystém, vyzkoušeli si lov vodních bezobratlých síťkou planktonkou a jejich určování podle zjednodušeného klíče, nechyběla ani hra. Po prohlídce a určení živočichů je opět vrátili do přirozeného prostředí. Každopádně si děti zajímavý a poučný den v přírodě parádně užily.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den na farmě

Vloženo 21.06.2021

Jedeme na farmu Moulisových. Přijel pro nás velký autobus (výška 3 metry a 25 centimetrů). Nastoupili jsme tam a seděli jsme vzadu. Když jsme přijeli na farmu, viděli jsme koně. Byli nádherní. Nejdříve jsme měli program jak udělat máslo. Pak jsme šli do stodoly, kde jsme pokosili obilí, vymlátili zrní a umleli mouku. Pak jsme se mohli povozit na koni. Jeli jsme na velkém bílém koni a mohli jsme kartáčovat malého černého poníka. Ještě jsme viděli kozu s kůzlaty, králíka a dvě morčata Obědvali jsme špagety a teplý čaj.
Diana Vaňková, IV. A

Jeli jsme v autobuse a já s Áďou jsme se těšili na koně. Už vidím farmu Moulisových! Vidíte ty roztomilé poníky? Mně se nejvíc líbí ten černý kůň. Vystoupili jsme z autobusu a došli k farmě. Tam nás viděla paní průvodkyně, která nás uvítala a přemístili jsme se do altánku. Pozdravil nás i pejsek Jim. Dali jsme si svačinu a paní nám vyprávěla o historii Milínova (vesnice, kde je farma). Dozvěděli jsme se plno zajímavých věcí, a pak jsme se šli podívat a zkusit si, jak se dojí kráva, jak se sedí na židličce na dojení, a také jsme si udělali máslo v máselnici. To se do máselnice nalije smetana, tu jsme stloukli do šlehačky a šlehačku na máslo. Máslo nám paní namazala na chleba. MŇAM, lepší máslo s chlebem jsem nejedla. Pak nám paní vyprávěla, jakou práci má farmář přes rok, zkusili jsme kosou síct obilí a mlátit cepem. Doporučuji, byl to super den.
Karolína Kyselová, IV. A

Se třídou jsme jeli na farmu Moulisových. To, co jsme tam zažili, bylo neuvěřitelné. Udělali jsme si máslo, učili jsme se podojit krávu a spoustu dalších věcí. Byli tam psi, koně, kozy a ovce. Jezdili jsme na koni a kartáčovali poníka Žolíka. K obědu jsme měli špagety (byly úžasné). Paní Moulisová byla moc hodná. Mohli jsme si i něco koupit. Byla tam zábava. Než jsme nastoupili do autobusu, šli jsme na procházku. Chtěla bych tam jet znovu Doporučila bych to všem.
Eliška Zralá, IV. A

Fotografie Mgr. Jana Skalová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Podpora technického vzdělávání pokračuje

Vloženo 10.06.2021

Po dlouhém vzdělávání na dálku se opět rozběhly některé mimoškolní aktivity a jednou z nich je krajským úřadem podporovaný projekt Podpora technického vzdělávání. Naše škola dlouhodobě v této oblasti spolupracuje s oseleckou střední školou, kde si opět žáci z 2. stupně vyzkouší práci se dřevem. Skupina ručně opracovávala materiál, ze kterého budou rámečky na fotografie nebo kresby. U výhní a kovadlin strávila odpoledne další skupina. Z kovárny si každý odnesl vlastnoručně (s pomocí studentů umělecké kovařiny) vykovaný zvoneček. Při další návštěvě si skupiny pracoviště vymění.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Vystoupení sboru

Vloženo 31.05.2021

V den koncertu operních hvězd Evy Urbanové, Michaely Katrákové a Martina Vydry se v kostele sv. Jana Nepomuckého uskutečnila slavnostní bohoslužba celebrované plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem. Celou mši doprovázela hudba a zpěv místního sboru Canto Nepomucenum tentokrát mimořádně ještě doplněného kapelou Profesionálové ze Žďáru nad Sázavou

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Výtvarná soutěž k 300. výročí sv. Jana Nepomuckého

Vloženo 31.05.2021

V polovině května jsme informovali o vyhlášené soutěži k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. O 14 dnů později byly vyhodnoceným autorům, autorkám i kolektivu předány na malé letní scéně věcné ceny. Mezi oceněnými tvůrci byli i autoři ze zahraničních partnerských měst, těm budou ceny a diplomy zaslány. Hezké odpoledne bylo zahájeno několika skladbami smíšeného sboru a v závěru programu vystoupila kapela Profesionálové ze Žďáru nad Sázavou.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Blahopřejeme

Vloženo 25.05.2021

V době distanční výuky byla vyhlášena pro žáky škol celá řada soutěží. Krátce po návratu do školy jsme dostali 2 velmi příznivé zprávy. Naše žákyně Adélka Chaloupková ze třídy 7. A se v krajském kole biologické olympiády umístila na krásném pátém místě.

Z okresního sdružení hasičů okresu Plzeň jih jsem dostali další diplom, tentokrát na 1. místo v literární a výtvarné soutěži. Z naší školy odeslali žáci několik výtvarných prací a Tomáš Beníšek ze 7. C se stal vítězem své kategorie.

Oběma našim žákům blahopřejeme a děkujeme za účast v soutěžním klání a skvělou propagaci nepomucké školy.

K úspěšnému vyhodnocení soutěže výtvarných prací s hasičskou tématikou doplňujeme obrázky, které žáci naší školy do soutěže zaslali.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Letošní svatojánská pouť

Vloženo 14.05.2021

K 300. výročí blahořečení nejslavnějšího nepomuckého rodáka sv. Jana Nepomuckého se do oslav zapojila také naše škola. V dostatečném předstihu byla vyhlášena výtvarná soutěž k významnému výročí a osloveny byly kromě našich žáků i školy v partnerských městech. Sešly se desítky krásných kreseb a dalších výtvarných prací, které jsou vystaveny v Malé galerii a v nově zřízeném výstavním prostoru na dvoře místního arciděkanství.

Část žáků 1. stupně se zúčastnila tzv. dětské poutní mše, kterou celebroval P. Slávek Holý. Po skončení bohoslužby měl pro všechny žáky školy bývalý správce nepomucké farnosti Slávek připravenou malou sladkou odměnu. Po převzetí sladké odměny se žáci odebrali na faru na druhou část výtvarné soutěže. Příjemným překvapením bylo připravené občerstvení pro všechny účastníky. Kromě toho byly děti ve kostele sv. Jana Nepomuckého velmi poutavě seznámeny s pojmy, které možná pro někoho byly úplně nové. Co je oltář, k čemu slouží zpovědnice a třeba křtitelnice, jaký osud měl známý český mučedník a mnoho dalšího zajímavého se žáci dozvěděli od lektorek z Českých Budějovic. Nové informaci pak mohly děti uplatnit v připravených pracovních listech.

Poděkování patří organizátorům nepomuckých oslav za pozvání a uspořádání mše svaté pro žáky školy, učitelkám patří velký dík za přípravu výtvarné soutěže a nácviky zpěvu, který byl součástí slavnostní bohoslužby.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Konečně zpátky!

Vloženo 04.05.2021

Výuka se aspoň poloviny žáků 2. stupně už byla zahájena a mezi prvními, kdo se z učeben přesunul po mnoha měsících na hodiny tělesné výchovy byli naší šesťáci. Pohybová všestrannost a házená jim trochu po mnoha měsících rozproudily krev.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Kalendář

<<  Září 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Vybraný citát

Neznámý autor:

Co děti dělají, má pro ně mnohem větší význam, než to, co vidí a slyší.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2021 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com