Výlet 4.A

Zpráva z výletu 4.A a stopovačka se školkou

Dne 1.6. na Den dětí jsme se se třídou vypravili na školní výlet. Nejprve nás autobus dovezl do SOOSU u Františkových Lázní. Po příjezdu jsem si celou rezervaci prošli po stezce, kde
jsou k vidění bahenní sopky, ze kterých vyvěrají minerální prameny. Některé jsme se spolužáky i ochutnali. Navštívili jsme záchrannou stanici pro poraněná zvířata, muzeum vycpaných živočichů, které žijí v okolí Františkových Lázní, a muzeum, v kterém jsou vystaveny ukázky života v pravěku ( dinosaurus, pračlověk,prehistoričtí ještěři apod. ).
Potom nás autobus odvezl do Chebu do Krajinky, kde se nacházejí různá hřiště s prolézačkami, houpačkami, přírodním sportovištěm atd. . Tam jsme si velice užili zábavy.
Před odjezdem domů jsme ještě navštívili McDonald´s.
Výlet byl prima a moc jsme si ho užili.
Žáci třídy 4.A

V pátek 3. 6. si naše třída připravila oslavu MDD pro kamarády z MŠ ve Dvorci.
Akce se konala na stezce Helence. Cestou na Helenku byla pro děti připravena stopovačka, kde musely plnit úkoly. Když dorazily na místo, čekala na ně stanoviště s různými zábavnými hrami. Na samý konec děti hledaly ukrytý poklad a od nás obdržely diplomy, které jsme pro ně vyrobili v hodině výtvarné výchovy. Doufáme, že si to malí kamarádi užili stejně jako my.
Žáci třídy 4. A

Sdílej stránku: