Základní škola Nepomuk
Neděle 7. března 2021, svátek má Tomáš
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Úřední deska - aktuality

Oznámení školní jídelny

Upozornění strávníků

Pokud budou s platností od 1. března 2021 rozhodnutím Vlády ČR školy uzavřeny, školní jídelna ZŠ Nepomuk bude v provozu.

Všem žákům 1. a 2. ročníků po vyhlášení uzavření škol budou obědy automaticky odhlášeny, ale žáci 1. a 2. ročníků mohou i nadále školní obědy odebírat do donesených nádob v době od 11.30 do 12.00 u bočního vchodu do jídelny. Zákonní zástupci musí v případě zájmu o obědy nahlásit odběr na mail: sjzsnepomuk@seznam.cz nejpozději v neděli 28. února 2021 do 18.00.

Odebírají-li dosud žáci vyšších ročníků obědy, školní jídelna s nimi počítá i nadále, pokud si strávníci odběry obědů individuálně neodhlásí.

Jarní prázdniny

Budou-li školy uzavřeny i v době jarních prázdnin od 8. do 12. března 2021, obědy pro žáky nejsou v době prázdnin dotovány, lze obědy odebírat za cenu 66,- Kč za oběd.

Uzavření školy od 27. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

ZŠ, MŠ, ŠD budou tedy uzavřeny. Vzdělávání bude poskytováno distančním způsobem (z domova).

V nejnutnějších případech je po předchozí telefonické dohodě možno vyřídit potřebné od pondělí do pátku od 8.00 do 12.30.

V době jarních prázdnin od 8. do 12. března 2021 je škola uzavřena.

Zápis do školy

Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2021/2022 je v ročním harmonogramu probíhajícího školního roku naplánován na středu 7. dubna 2021 od 13.00 do 17.00. V současné době však nelze předvídat, zda bude s ohledem na další vývoj epidemické situace možné zápis uskutečnit ve škole.

Prosíme všechny rodiče, aby sledovali náš školní web www.zsnepomuk.cz, kde budeme průběžně zveřejňovat informace dle aktuální situace.

Nabídka Fénixu

Volnočasové centrum Fénix Nepomuk v rámci projektu Do Fénixu s důvěrou nabízí žákům Základní školy Nepomuk nejen v době distančního vzdělávání doučování. Nabídka platí pro všechny žáky, tzn. včetně těch, kteří rozhodnutím školského odborného pracoviště jsou žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zájemci z řad zákonných zástupců mohou kontaktovat Fénix telefonicky nebo mailem:

marketa.klasterkova@urad-nepomuk.cz
tel. +420 602 584 688

milena.hanzlikova@urad-nepomuk.cz
tel. +420 601 554 804

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd k nástupu do škol 4. 1. 2021

Ranní i odpolední družina jsou zajištěny dle opatření MŠMT, tzn. jedna třída = jedno oddělení ŠD.

Žáci, kteří školní družinu nenavštěvují, půjdou do tříd:

1. A - hlavním vchodem
2. A - hlavním vchodem
2. C - hlavním vchodem
1. B - vchodem do třídy z terasy
1. C - vchodem do třídy z terasy
2. B - vchodem do třídy z terasy

Výuka začíná dle rozvrhu v 7.55 h.

Oddělení školní družiny:

1. A - 2. oddělení - tel. 605 980 259
1. B - 1. oddělení - tel. 720 240 532
1. C - 6. oddělení - tel. 603 824 792
2. A - 4. oddělení - tel. 605 447 511
2. B - 3. oddělení - tel. 721 152 586
2. C - 5. oddělení - tel. 605 422 491

Žáci školy musí mít denně k dispozici nejméně 2 čisté roušky.

Pro žáky 1. a 2. tříd platí, že všem stravujícím se žákům jsou obědy přihlášeny automaticky. Pokud žák/žákyně obědvat ve škole nebude, mají zákonní zástupci povinnost obědy odhlásit.

Důležité upozornění

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu telefonicky nebo mailem a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který doporučujeme vyhledat a přečíst. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd.

Web: www.mzcr.cz

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Pronájem školní tělocvičny

Škola nemůže zajistit dezinfikování prostor šaten u školní tělocvičny po každé skupině z řad veřejnosti, proto není umožněn vstup těmto skupinám do školní tělocvičny do odvolání.

Informace pro všechny žáky

S ohledem na současný stav související s COVID-19 žádáme všechny žáky, aby respektovali zvýšené hygienické požadavky, se kterými budou seznámeni na začátku školního roku 2020-2021.

Každý žák bude mít ve své aktovce 2 roušky.

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

Žádáme žáky i zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali veřejné sdělovací prostředky a také školní web, kde budou zveřejňovány aktuální informace s ohledem na vývoj situace COVID-19.

Nabídka zájmových kroužků při ZŠ Nepomuk

Sportovní kroužky hrazené z grantů budou zahájeny už v průběhu září, aby bylo možné dodržet předepsaný počet lekcí. Termíny zahájení dalších nabízených aktivit zájemcům sdělí uvedení vedoucí kroužků.

Kalendář

<<  Březen 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vybraný citát

Lee Yacocca:

Je důležité nejen mluvit, ale také poslouchat. Na to neexistuje žádné školení.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2021 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com