Základní škola Nepomuk
Sobota 5. prosince 2020, svátek má Jitka
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Úřední deska - aktuality

Informace k nástupu žáků 2. stupně 30. 11. 2020

Pro všechny žáky platí mít denně k dispozici nejméně 2 roušky

Vchody do školy otevřeny v době 7:30 - 7:55:

9. A - vchod u auly
9. B + 9. C – vchod u ZUŠ
6. B + 6. C – vchod u ZUŠ
8. B + 8. C – vchod u kabinetu pěstitelských prací
Při zpoždění spoje vstup hlavním vchodem po zazvonění na sekretariát

 • 1. vyučovací hodina v pondělí 30. 11. bude třídnická – seznámení s platnými opatřeními atd.
  Další výuka dle platného rozvrhu.
  Protože nelze mísit žáky z různých tříd ani v rámci jednoho ročníku, bude probíhat výuka volitelných předmětů v konkrétních třídách (týká se přírodopisu a části AJ ). Bližší informace žákům sdělí třídní při třídnické hodině
 • při hodinách TV absolvují třídy krátké vycházky.
 • Vyučování dle běžného rozvrhu ve všech třídách s výjimkami:
  • 9.B,C – každé pondělí konec vyučování ve 13:20
  • 8.B,C - každé úterý a čtvrtek konec vyučování ve 13:20

Informace k nástupu žáků 7. 12. 2020

Vchody do školy otevřeny v době 7:30 - 7:55:

9. A, 7. C - vchod u auly
9. B + 9. C – vchod u ZUŠ
6. A + 7. B - vchod u ZUŠ
7. A + 8. A - vchod u kabinetu pěstitelských prací

 • platí běžný rozvrh, s drobnými změnami žáky seznámí v den nástupu při třídnické hodině v pondělí 7. 12. 2020 jejich třídní.
 • 2. při hodinách TV absolvují třídy krátké vycházky.

Školní jídelna

Pro žáky 2. stupně platí povinnost si obědy ve školní jídelně přihlásit, lze odebírat obědy do přinesených nádob i v době distanční výuky.

Školní kroužky

Školní kroužky jsou zrušeny až do odvolání.

Důležité upozornění

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu telefonicky nebo mailem a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který doporučujeme vyhledat a přečíst. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd.

Web: www.mzcr.cz

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Pronájem školní tělocvičny

Škola nemůže zajistit dezinfikování prostor šaten u školní tělocvičny po každé skupině z řad veřejnosti, proto není umožněn vstup těmto skupinám do školní tělocvičny do odvolání.

Informace pro všechny žáky

S ohledem na současný stav související s COVID-19 žádáme všechny žáky, aby respektovali zvýšené hygienické požadavky, se kterými budou seznámeni na začátku školního roku 2020-2021.

Každý žák bude mít ve své aktovce 2 roušky.

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

Žádáme žáky i zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali veřejné sdělovací prostředky a také školní web, kde budou zveřejňovány aktuální informace s ohledem na vývoj situace COVID-19.

Nabídka zájmových kroužků při ZŠ Nepomuk

Sportovní kroužky hrazené z grantů budou zahájeny už v průběhu září, aby bylo možné dodržet předepsaný počet lekcí. Termíny zahájení dalších nabízených aktivit zájemcům sdělí uvedení vedoucí kroužků.

Zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy

S platností od 25. 5. 2020 a zahájení výuky na 1. stupni platí pro všechny zákonné zástupce zákaz vstupu do školní budovy.

Školní tělocvična

Z důvodů zvýšených nároků na úklid v době výuky a v době odpolední školní družiny a současně platnému zákazu tělesné výchovy na školách (viz manuál MŠMT - Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. ) je školní tělocvična pro veřejnost do odvolání stále uzavřena.

Kalendář

<<  Prosinec 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Vybraný citát

Konfucius:

Studiem věcí starých se dovídáme mnohé o věcech nových.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2020 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com