Základní škola Nepomuk
Pondělí 14. června 2021, svátek má Roland
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Ze života naší školy

Podpora technického vzdělávání pokračuje

Vloženo 10.06.2021

Po dlouhém vzdělávání na dálku se opět rozběhly některé mimoškolní aktivity a jednou z nich je krajským úřadem podporovaný projekt Podpora technického vzdělávání. Naše škola dlouhodobě v této oblasti spolupracuje s oseleckou střední školou, kde si opět žáci z 2. stupně vyzkouší práci se dřevem. Skupina ručně opracovávala materiál, ze kterého budou rámečky na fotografie nebo kresby. U výhní a kovadlin strávila odpoledne další skupina. Z kovárny si každý odnesl vlastnoručně (s pomocí studentů umělecké kovařiny) vykovaný zvoneček. Při další návštěvě si skupiny pracoviště vymění.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Vystoupení sboru

Vloženo 31.05.2021

V den koncertu operních hvězd Evy Urbanové, Michaely Katrákové a Martina Vydry se v kostele sv. Jana Nepomuckého uskutečnila slavnostní bohoslužba celebrované plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem. Celou mši doprovázela hudba a zpěv místního sboru Canto Nepomucenum tentokrát mimořádně ještě doplněného kapelou Profesionálové ze Žďáru nad Sázavou

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Výtvarná soutěž k 300. výročí sv. Jana Nepomuckého

Vloženo 31.05.2021

V polovině května jsme informovali o vyhlášené soutěži k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. O 14 dnů později byly vyhodnoceným autorům, autorkám i kolektivu předány na malé letní scéně věcné ceny. Mezi oceněnými tvůrci byli i autoři ze zahraničních partnerských měst, těm budou ceny a diplomy zaslány. Hezké odpoledne bylo zahájeno několika skladbami smíšeného sboru a v závěru programu vystoupila kapela Profesionálové ze Žďáru nad Sázavou.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Blahopřejeme

Vloženo 25.05.2021

V době distanční výuky byla vyhlášena pro žáky škol celá řada soutěží. Krátce po návratu do školy jsme dostali 2 velmi příznivé zprávy. Naše žákyně Adélka Chaloupková ze třídy 7. A se v krajském kole biologické olympiády umístila na krásném pátém místě.

Z okresního sdružení hasičů okresu Plzeň jih jsem dostali další diplom, tentokrát na 1. místo v literární a výtvarné soutěži. Z naší školy odeslali žáci několik výtvarných prací a Tomáš Beníšek ze 7. C se stal vítězem své kategorie.

Oběma našim žákům blahopřejeme a děkujeme za účast v soutěžním klání a skvělou propagaci nepomucké školy.

K úspěšnému vyhodnocení soutěže výtvarných prací s hasičskou tématikou doplňujeme obrázky, které žáci naší školy do soutěže zaslali.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Letošní svatojánská pouť

Vloženo 14.05.2021

K 300. výročí blahořečení nejslavnějšího nepomuckého rodáka sv. Jana Nepomuckého se do oslav zapojila také naše škola. V dostatečném předstihu byla vyhlášena výtvarná soutěž k významnému výročí a osloveny byly kromě našich žáků i školy v partnerských městech. Sešly se desítky krásných kreseb a dalších výtvarných prací, které jsou vystaveny v Malé galerii a v nově zřízeném výstavním prostoru na dvoře místního arciděkanství.

Část žáků 1. stupně se zúčastnila tzv. dětské poutní mše, kterou celebroval P. Slávek Holý. Po skončení bohoslužby měl pro všechny žáky školy bývalý správce nepomucké farnosti Slávek připravenou malou sladkou odměnu. Po převzetí sladké odměny se žáci odebrali na faru na druhou část výtvarné soutěže. Příjemným překvapením bylo připravené občerstvení pro všechny účastníky. Kromě toho byly děti ve kostele sv. Jana Nepomuckého velmi poutavě seznámeny s pojmy, které možná pro někoho byly úplně nové. Co je oltář, k čemu slouží zpovědnice a třeba křtitelnice, jaký osud měl známý český mučedník a mnoho dalšího zajímavého se žáci dozvěděli od lektorek z Českých Budějovic. Nové informaci pak mohly děti uplatnit v připravených pracovních listech.

Poděkování patří organizátorům nepomuckých oslav za pozvání a uspořádání mše svaté pro žáky školy, učitelkám patří velký dík za přípravu výtvarné soutěže a nácviky zpěvu, který byl součástí slavnostní bohoslužby.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Konečně zpátky!

Vloženo 04.05.2021

Výuka se aspoň poloviny žáků 2. stupně už byla zahájena a mezi prvními, kdo se z učeben přesunul po mnoha měsících na hodiny tělesné výchovy byli naší šesťáci. Pohybová všestrannost a házená jim trochu po mnoha měsících rozproudily krev.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Konec 1. pololetí

Vloženo 01.02.2021

I když bylo první pololetí současně probíhajícího školního roku opět poznamenáno omezením prezenční výuky a většina žáků základních škol je vzdělávána distančně, přesto po pololetní poradě byly žákům školy předány výpisy vysvědčení. Prvního oficiálního hodnocení se dočkali i naši prvňáčci, ti stejně jako současní druháci dostali výpisy na třídách od svých třídních. Pro prvňáčky to byla opravdu událost a všechny tři třídy našich nejmladších školáků ukazují výpisy na společných fotografiích.

Pro žáky 3. - 9. ročníků jsme připravili časový harmonogram tak, aby byla u jednoho ze 3 různých vchodů do školní budovy pouze jedna třída. Ročníky se střídaly v areálu školy po 30 minutách a během dopoledne od svých třídních převzali žáci pololetní výpisy. Pro deváťáky byla setkání s třídními ještě příležitostí získat informace k podání přihlášek na střední školy. Pro ně platí povinnost odevzdat přihlášku na SŠ do 1. března.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Netradiční Mikuláš

Vloženo 04.12.2020

Každoročně se především páťáci těší na svátek svatého Mikuláše, protože tento ročník pravidelně v termínu svátku se stará o školní mikulášskou nadílku. Dlouho jsem letos nevěděli, jestli vůbec v prosinci žáci 1. stupně ve škole budou. Když už se první stupeň začal učit ve škole, samozřejmě se děvčata i kluci ze 2 pátých ptali, jestli budou mít šanci obejít ostatní třídy 1. stupně jako čerti, andělé a Mikuláš. Nemohli jsme jim tradici odepřít a v pátek 4. 12. se vydaly 2 skupiny nebešťanů a pekelníků po třídách 1. stupně. Podmínkou bylo, že všichni budou mít samozřejmě roušky, nesměli chodit strašit mezi lavicemi, vše se odehrávalo v patřičné vzdálenosti od prvních lavic. Pro žáky mladších tříd zase platil zákaz zpěvu. Pokud ovšem Mikulášové požadovali o žáčků, kteří tu a tam něco nepatřičného provedou, nesplní úkoly, zazlobí nebo zapomenou, tak je požádal, aby něco z toho, co se za těch pár týdnů naučili, tak třídami zněly různé veršíky a říkanky. Naprosto originální byla třída 3.A, která si společně před páťáky zopakovala vyjmenovaná slova po b.

Protože k Mikuláši, andělům i čertům patří nějaká ta odměna, nakonec ve všech třídách byly rozdány malé igelitky se sladkými drobnými odměnami pro všechny školáky.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Milé překvapení pro 2.A

Vloženo 30.11.2020

Žáci současné 2.A se v květnu minulého školního roku zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Česká lékařská komora s hlavním partnerem projektu nakladatelstvím GRADA PUBLISHING pro děti a mládež na téma „Naděje v medicíně“. Zaslané obrázky byly vydraženy v aukci a výtěžek věnován oddělení dětské onkologie v Motole ke zlepšení podmínek malých pacientů. Pro účastníky z naší školy byl velmi příjemným překvapením balíček, který byl do školy doručen. Každý balíček zaslaný z nakladatelství GRADA obsahoval pro každého účastníka soutěže hezký dárek. Poděkování za účast si zaslouží samozřejmě všichni účastníci a také jejich třídní učitelka p. Mgr. H. Skalová.

Na snímku účastníci výtvarné soutěže s dárkem od vydavatelství Grada.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Deváťáci v dílnách, Řemeslo má zlaté dno

Vloženo 09.10.2020

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji navštívili zájemci z 9. tříd Střední školu v Oselcích, kde pod dohledem vedoucích odborného výcviku měli možnost vidět a vyzkoušet si své dovednosti truhlářské, kovářské a automechanické. Nahlédli zde také do galerie výrobků v rámci závěrečných prací a dozvěděli se podrobnosti o studiu v této vzdělávací instituci. Škola se může pochlubit mnoha moderními stroji, které se v rámci různých grantů neustále obnovují, v kovářské dílně však na nás čekala poctivá výheň a masivní kladivo.

Žáci si odnesli domů krásné vlastnoručně zhotovené výrobky v podobě adventního svícnu z třešňového dřeva a vykovaného přívěsku na klíče. Jako škola budeme i v dalších letech spolupracovat se SŠ Oselce v rámci polytechnického kroužku.

Pavel Pelcr

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kalendář

<<  Červen 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Vybraný citát

Neznámý autor:

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2021 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com