Základní škola Nepomuk
Sobota 4. prosince 2021, svátek má Barbora
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Stránky našich tříd

7.C

Učivo do 25. 06. 2021

Německý jazyk

      • Pokyny 21.-25.6.2021

      • audio stopa 56

Tělesná výchova

      • Vážení, s prvním sluncem jsme tu s následující výzvou pro všechny sportovní nadšence a aktivní lidi. Pomocí aplikace EPP, kterou si můžeš stáhnout do mobilu, je možné monitorovat své pohybové aktivita. Tato aplikace převádí vše na body, které průběžně zapisuj- vždy přičítej do přiložené tabulky v učebně!!!! (zapisuj průběžně po týdnu, nečekej až na konec června). Aplikaci EPP lze používat i bez registrace, získané body můžeš věnovat na podporu libovolného projektu z nabídky v aplikaci. Tato aplikace není bez chyb, někdy nemusí na některých telefonech fungovat správně, ale za zkoušku to určitě stojí. Aby vše správně fungovalo, je potřeba nastavit si outdoor/indoor aktivity kvůli GPS... Připojení k internetu je nutné jen pro stažení aplikace a spuštění aktivity. V 2. části tabulky (souhrn) můžeš sledovat, jak si vedou i další třídy, včetně učitelů!. Tento souhrn budu vždy aktualizovat v neděli večer na základě doplněných tabulek. Celá soutěž končí 25.6.2021, kdy vyhlásíme největšího borce/borkyni s nejvyšším počtem bodů, vítězná třída(dle průměru získaných bodů na jednoho žáka) pak dostane finanční příspěvek na školní výlet. Celý projekt je samozřejmě založen na fair-play jednání, tzn. férový zápis bodů dle dosaženého výkonu při konkrétní aktivitě. Případný vítěz může být vyzván k doložení dosaženého počtu bodů, tzn. všechny aktivity si ukládej v aplikaci. Takže - pojďme do toho!!


Učivo do 18. 06. 2021

Německý jazyk

      • Pokyny 14.-18.6.2021

      • audio stopa 53

      • audio stopa 54

      • audio stopa 55

      • PL_Schulsachen

      • Úkol v učebně - nová slovní zásoba


Učivo do 11. 06. 2021

Německý jazyk

      • Pokyny 7.-11.6.2021

      • audio stopa 51

      • audio stopa 52

      • Úkol v učebně - člen určitý a neurčitý

Přírodopis

      • Herbář pokyny

      • scheda šablona word

      • scheda šablona


Učivo do 04. 06. 2021

Německý jazyk

      • Pokyny 31.5.-4.6.2021

      • audio stopa 19

      • audio stopa 20

      • audio stopa 51

      • audio stopa 52


Učivo do 28. 05. 2021

Domácnost

      • Pokyny 24.-28.5.2021

Německý jazyk

      • Pokyny 24.-28.5.2021

      • audio stopa 19

      • audio stopa 20

      • audio stopa 51

      • audio stopa 52


Učivo do 21. 05. 2021

Domácnost

      • Pokyny 17.-21.5.2021

      • pro inspiraci

Německý jazyk

      • Pokyny 17.-21.5.2021

      • audio stopa 50

      • Úkol v učebně - doch - sprechen


Učivo do 14. 05. 2021

Domácnost

      • Pokyny 10.-14.5.2021

      • Italská kuchyně-řešení

Německý jazyk

      • Pokyny 10.-14.5.2021

      • audio stopa 49

      • audio stopa 50

      • Úkol v učebně - Finden


Učivo do 07. 05. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 7. 5.

      • Kocourek

      • Kocourek

      • Online 4. 5.

      • Online 5. a 6. 5.

Dějepis

      • Konec husitských válek: Pokyny a PL k online hodině a k SP

Fyzika

      • Opakování plynů

Matematika

      • zápis, samostatná práce

Německý jazyk

      • Pokyny 3.-7.5.2021

      • audio stopa 48

      • Úkol v učebně - křížovka

      • online-hodina 3.5.2021

      • online-hodina 7.5.2021

Přírodopis

      • Rozmnožování rostlin, plod

      • PL word

      • PL

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Výchova ke zdraví

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 30. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 30. 4.

      • Online 28. a 29. 4. PŘEDMĚT

      • Online 28. a 29. 4. PŘEDMĚT

Dějepis

      • Pokyny k práci: Husité II.

Fyzika

      • Fvz v atmosféře, přetlak, podtlak

Hudební výchova

      • pokyny

      • pracovní list

Matematika

      • zápisky, učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 26.-30.4.2021

      • audio stopa 47

      • Úkol v učebně - Haben

      • Úkol v učebně - Landeskunde-Video

      • online-hodina 26.4.2021

      • online-hodina 30.4.2021

Přírodopis

      • Květ, květenství

      • PL word

      • PL

Výchova k občanství

      • Samostatná práce na známky

Výchova ke zdraví

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 23. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 23. 4.

      • Online 21. a 22. 4.

Dějepis

      • Pokyny k práci a online hodině: Husité 2

Fyzika

      • Atmosféra

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ-Cajthaml-HW

Matematika

      • zápisky

Německý jazyk

      • Pokyny 19.-23.4.2021

      • Přehled pravidelných sloves

      • audio stopa 18

      • audio stopa 46

      • audio stopa 47

      • Úkol v učebně - sein 2

      • online-hodina 19.4.2021

      • online-hodina 23.4.2021

Přírodopis

      • List

      • PL word

      • PL

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 16. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 16. 4.

      • Online 13. 4. - slohový úkol

      • Online 14. 4.

      • Online 15. 4.

Dějepis

      • HUSITÉ - ČÁST 1. : MISTR JAN HUS - pokyny k práci

Fyzika

      • Opakování, atmosférický tlak

Matematika

      • Zápisky

Německý jazyk

      • Pokyny 12.-16.2.2021

      • audio stopa 17

      • audio stopa 18

      • online-hodina 12.4.2021

Přírodopis

      • Kořen, stonek

      • PL word

      • PL

Výchova ke zdraví

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 09. 04. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 9. 4.

      • Pracovní list MINDA

      • Online 7. a 8. 4.

Dějepis

      • Pokyny k online hodině: 14. stol. - doba pohrom a nejistot

Fyzika

      • Procvičování

Matematika

      • zápisky, učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 6.-9.4.2021

      • PL_Landeskunde

      • audio stopa 12

      • audio stopa 13

      • audio stopa 14

      • audio stopa 15

      • audio stopa 16

      • audio stopa 17

      • audio stopa 18

      • online-hodina 9.4.2021

Přírodopis

      • Výtrusné rostliny - opakování

      • PL word

      • PL

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 07. 04. 2021

Výtvarná výchova

      • důležitá informace

      • informace o autorovi a díle


Učivo do 02. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 31. 3.

      • Pracovní list podmět a přísudek

      • Online 31. 3.

Dějepis

      • Pokyny k práci z dějepisu: Instagarm pro Karla IV.

Fyzika

      • Potápění, plování, vznášení

Matematika

      • zápisky

Německý jazyk

      • Pokyny 29.3.-2.4.2021

      • audio stopa 12

      • audio stopa 13

      • audio stopa 14

      • audio stopa 15

      • audio stopa 16

      • PL_Landeskunde-Karten

      • Úkol v učebně - Fragen L1-3

      • online-hodina 29.3.2021

Přírodopis

      • Kapraďorosty

Výchova ke zdraví

      • Pozdrav

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 31. 03. 2021

Domácnost

      • Pokyny 31.3.2021

      • kvíz

      • PL_Italy look and answer

      • italská kuchyně zadání

      • PL_Journey to Italy

Soutěžní přehlídka výtvarného projevu

      • Milé žákyně, milí žáci, milé paní kolegyně. Letos slavíme 300. výročí blahořečení našeho rodáka svatého Jana Nepomuckého. Ve spolupráci s nepomuckou farností, městem Nepomuk a dalšími organizacemi jsme připravili pestrý program oslav tohoto jubilea, jehož součástí je i 1. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pro děti a mládež od 4 do 18 let. Pozvánku k účasti na přehlídce jsme poslali do všech partnerských měst Nepomuka, která se nacházejí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Litvě, v Chorvatsku, v Německu, v Nizozemí a v Brazílii. Bude nám ctí a potěšením, pokud naše pozvání přijmete a do soutěžní přehlídky se zapojíte také vy, děti a mládež ze světcova rodného města. Spolupracujte se svými vyučujícími výtvarné výchovy, ať už chodíte do školy nebo se učíte distančně. Přemýšlejte o obsahu a formě vaší práce. Zvolte si vámi oblíbenou výtvarnou techniku. Více informací najdete v přiložených propozicích. Těšíme se na vaši tvorbu. Za organizační tým Mgr. Jana Vopalecká

Výtvarná výchova

      • zadání

      • foto

      • kresba

      • zátiší


Učivo do 26. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 26. 3.

      • Bajky 1

      • Bajky 2

      • Podmět pracovní list

      • Online 24. 3.

Dějepis

      • Pokyny k dějepisu - Pl odevzdat do učebny do 2. 4.

Fyzika

      • Vztlaková síla, Archimédův zákon

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ-Cajthaml-úkol

Matematika

      • učivo, zápisky

Německý jazyk

      • Pokyny 22.-26.3.2021

      • PL_Verben III

      • PL_Landeskunde-Karten

      • Úkol v učebně - diktát

      • Úkol v učebně - Landeskunde

      • Online-hodina 22.3.2021

      • online-hodina 26.3.2021

Přírodopis

      • úvod do rostlin, mechorosty

      • PL word

      • PL

Výchova ke zdraví

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 19. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 19. 3.

      • Midas

      • Otázky_Midas

      • Online 16. 3.

      • Online 18. 3.

Dějepis

      • Pokyny k práci a úkoly k online hodině

Fyzika

      • Hydrostatická síla, tlak

Matematika

      • učivo, zápisky

Německý jazyk

      • Pokyny 15.-19.3.2021

      • PL_Verben III

      • Úkol v učebně - sein

      • online-hodina 19.3.2021

      • online-hodina 15.3.2021

Přírodopis

      • Opakování strunatců, rostliny - úvod

      • PL word

      • PL

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Výtvarná výchova

      • zadání práce

      • koláž I

      • koláž II

      • krajina-malba

      • moře, lodě-koláž

      • mosty I

      • mosty II

      • socha

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 05. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 5. 3.

      • Online 3. 3.

      • Online 4. 3.

Dějepis

      • Pokyny k online hodině Středověké město, PL najdeš v učebně

Fyzika

      • Hydrostatický tlak

Matematika

      • učivo, zápisky

Německý jazyk

      • Pokyny 1.-5.3.2021

      • audio stopa 45

      • Úkol v učebně - NJ-Lied

      • online-hodina 1.3.2021

      • online-hodina 5.3.2021

Přírodopis

      • Opakování savců

Výchova ke zdraví

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 03. 03. 2021

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ-Cajthaml - úkol 3.3


Učivo do 26. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 26. 2.

      • Online 25. 2.

      • Online 25. 2.

Dějepis

      • Gotika - PL k online hodině (v učebně - odevzdej do učebny)

Fyzika

      • Pascalův zákon

Matematika

      • učivo, zápisky

Německý jazyk

      • Pokyny 22.-26.2.2021

      • PL_Landeskunde I

      • PL_Verben II

      • online-hodina 22.2.2021

      • online-hodina 26.2.2021

Přírodopis

      • Opakování savců

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 19. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

      • Test - Future going to

      • Stupňování přídavných jmen (krátkých i víceslabičných)

      • Stupňování krátkých příd. jmen

Český jazyk

      • Drda

      • Český jazyk do 19. 2.

      • Online 17. 2.

      • Online 18. 2.

Dějepis

      • Přemyslovci - informace k testu 18.2.

Fyzika

      • Pascalův tlak

Matematika

      • učivo, zápisky

      • samostatná práce čtvrtek úlohy na závěr - pouze úkol 1-7. Děkuji

Německý jazyk

      • Pokyny 15.-19.2.2021

      • PL_Landeskunde I

      • audio stopa 42

      • audio stopa 43

      • audio stopa 44

      • PL_Verben I

      • Úkol v učebně - Sätze

      • online-hodina 15.2.2021

Přírodopis

      • Lichokopytníci, Primáti

Výchova ke zdraví

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 12. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 12. 2.

      • Hrubín

      • Záznam online 10. 2.

      • Záznam z online 11. 2.

Dějepis

      • PL (SP) Poslední Přemyslovci - kontrola a výklad v online hodině

Fyzika

      • Třecí síla

Matematika

      • - učivo, zápisky

Německý jazyk

      • Pokyny 8.-12.2.2021

      • audio stopa 42

      • PL_Verben I

      • Úkol v učebně - Endungen

      • online-hodina 8.2.2021

      • online-hodina 12.2.2021

Přírodopis

      • Sudokopytníci

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Výchova ke zdraví

      • Pozdrav

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 05. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 5. 2.

      • A hodné sani

      • Záznam z online 3. 2.

      • Záznam z online 3. 2.

Dějepis

      • Pokyny k práci z dějepisu na tento týden

      • PL k online hodině - Otakar II.

Fyzika

      • Tlak v praxi

      • Tlak v praxi

Hudební výchova

      • HV

Matematika

      • učivo, zápisky

Německý jazyk

      • Pokyny 1.-5.2.2021

      • Úkol v učebně - Lesen

      • online-hodina 1.2.2021

      • online-hodina 5.2.2021

Přírodopis

      • Hmyzožravci, kytovci, letouni, chobotnatci

      • PL

      • PL word

Výchova k občanství

      • Zadání práce

      • PL - Majetek a vlatnictví

Výchova ke zdraví

      • Pozdrav

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 29. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Fyzika

      • Opakování - otáčivé účinky sil, deformační účinky síly

      • Opakování - otáčivé účinky sil, deformační účinky síly

Matematika

      • učivo, zápisky

Německý jazyk

      • Pokyny 25.-27.1.2021

      • Úkol v učebně - Kolik chyb jste udělali...

      • online-hodina 25.1.2021

Přírodopis

      • Ploutvonožci

Třídnictví

      • Předání výpisu z vysvědčení pro naši třídu proběhne ve čtvrtek 28.1.2021 v 11 hodin. Sejdeme se u vstupu do ZUŠ, nezapomeňte si roušku.

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 28. 01. 2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 28. 1.

      • Záznam z online 27. 1.

      • Záznam z online 28. 1.

Dějepis

      • Pokyny k práci z dějepisu na tento týden.

      • Poslední Přemyslovci - PL


Učivo do 22. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 22. 1.

      • Online 20. 1.

      • Online 21. 1.

      • Test PJ a PŘJ

Dějepis

      • Pokyny k online hodině + PL Středověká společnost-vesnice

Fyzika

      • Kladka

Konverzace v anglickém jazyce

      • 2.skupina KAJ - Cajthaml

Matematika

      • učivo, zápisky

Německý jazyk

      • Pokyny 18.-22.1.2021

      • PL_Präsens der Verben

      • PL_Zum Üben

      • Úkol v učebně - výslovnost

      • online-hodina 18.1.2021

      • online-hodina 22.1.2021

Přírodopis

      • Hyenovité, medvědovité a lasicovité šelmy

      • PL word

      • PL

Výchova k občanství

      • Zadání práce

      • PL - Naše potřeby

Výchova ke zdraví

      • Abeceda zdraví

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 18. 01. 2021

Výtvarná výchova

      • zadání práce


Učivo do 15. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 15. 1.

      • Online 13. 1.

      • ONLINE 14. 1._zájmeno JENŽ

Dějepis

      • Zbožnost a kacířství ve středověku - PL jako poznámky do sešitu splníme na online hodině

Fyzika

      • Moment síly

Matematika

      • učivo, zápisky

      • Domácí úkol

Německý jazyk

      • Pokyny 11.-15.1.2021

      • audio stopa 40

      • audio stopa 41

      • PL_Präsens der Verben

      • online-hodina 11.1.2021

      • online-hodina 15.1.2021

Přírodopis

      • Zajícovci, hlodavci, kočkovité a psovité šelmy

      • PL word

      • PL

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Výchova ke zdraví

      • Pozdrav

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 08. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 8. 1.

      • Záznam z online 6. 1.

      • Záznam online 7. 1.

Dějepis

      • Pokyny k práci z dějepisu a PL k online hodině 7. 1.

Fyzika

      • Opakování, páka

      • Opakování, páka

Matematika

      • učivo, zápisky

      • domácí úkol

Německý jazyk

      • Pokyny 4.-8.1.2021

      • PL_sein

      • Slovní zásoba k PL_sein

      • Úkol v učebně - slovesné tvary

      • online-hodina 8.1.2021

Přírodopis

      • Savci - úvod, vejcorodí, vačnatci, chudozobí

      • PL 1

      • PL 1 word

      • PL 2

      • PL 2 word

Výchova k občanství

      • Pracovní list - Náboženství

      • Zadání práce

Výchova ke zdraví

      • Pozdrav a zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 03. 01. 2021

Domácnost

      • Pokyny do 3.1.2021


Učivo do 18. 12. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 18. 12.

      • Záznam z online 16. 12.

      • Online hodina 17. 12.

Dějepis

      • Dokončení Pl Přemyslovci do sešitu - pomůže ti online hodina a učebnice

Domácnost

      • Klíč k samostatné kontrole

Fyzika

      • Newtonovy pohybové zákony

      • Z důvodu výpadku google meet, udělejte tato cvičení PS 13/3,4, PS 15/1. Podívejte se do učebnice na stranu 46 na to, jak se skládají různoběžné síly. Přečtěte si v učebnici stranu 55

Hudební výchova

      • HV

Matematika

      • učivo, zápisky

Německý jazyk

      • Pokyny 14.-18.12.2020

      • audio stopa 39

      • PL_sein

      • Slovní zásoba k PL_sein

      • Úkol v učebně: Interview

      • Úkol v učebně: Slovesa

      • online-hodina 14.12.2020

      • online-hodina 18.12.2020

Přírodopis

      • Ptáci

Tělesná výchova

      • Tv - Nezahálet!

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 11. 12. 2020

Německý jazyk

      • audio stopa 37

      • audio stopa 38

      • audio stopa 39

      • Úkol v učebně: Mein Freund / Meine Freundin

      • Pokyny 7.-11.12.2020

      • 1. prezenční hodina 7.12.2020

      • 2. prezenční hodina 11.12.2020


Učivo do 06. 12. 2020

Český jazyk

      • Pokyny k prezenční výuce 7. - 11. 12.


Učivo do 04. 12. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Potopa

      • Český jazyk do 4. 12.

      • Záznam z online 2. 12.

Fyzika

      • Gravitační síla, skládání sil (simulace)

Konverzace v anglickém jazyce

      • skupina B1 - online hodina 2.12.

Matematika

      • učivo, zápisky

      • Test

Německý jazyk

      • Pokyny 30.11.-4.12.2020

      • Práce s textem - úkol v učebně

      • audio stopa 32

      • audio stopa 33

      • audio stopa 34

      • audio stopa 35

      • audio stopa 36

      • Poslech - úkol v učebně

      • Audio k Poslechu je k dispozici v učebně.

      • Online-hodina 30.11.2020

      • audio stopa 32

      • audio stopa 33

      • audio stopa 34

      • audio stopa 35

      • audio stopa 36

      • online-hodina 3.12.2020

Přírodopis

      • Ptáci - zástupci

      • word verze

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 30. 11. 2020

Domácnost

      • pokyny

      • pokyny


Učivo do 27. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 27. 11.

      • Online 26.11.

Dějepis

      • Velkomoravská říše PL - pošli DO UČEBNY do 27.11.

Fyzika

      • Síla

Konverzace v anglickém jazyce

      • skupina B1 - online hodina 25.11.

Matematika

      • - učivo, zápisky

      • test

Německý jazyk

      • Pokyny 23.-27.11.2020

      • PL Zum Üben

      • české zadání k PL Zum Üben

      • Projekt "ICH" - úkol v učebně

      • online-hodina 23.11.2020

Přírodopis

      • Opakování plazů, ptáci - úvod

      • word verze

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list

Výchova ke zdraví

      • Pozdrav

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 20. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk 18.-20.11

      • Online 19. 11.

Dějepis

      • Pošli splněný PL do UČEBNY, pracuj přímo do PL, který je uložený v učebně a hned ho odešli. Mail je jen nouzová cesta k odevzdání.

Fyzika

      • Opakování - rychlost

Konverzace v anglickém jazyce

      • Úkoly - skupina B1

Matematika

      • učivo, zápisky

Německý jazyk

      • pokyny 16.-20.11.2020

      • úkol - učebna

      • úkol - učebna

      • online-hodina 20.11.2020

Přírodopis

      • Ještěři, hadi

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • Z úkoly


Učivo do 13. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 13. 11.

      • Rozbory

      • Význam slov a obohacování SZ

Dějepis

      • Románská kultura - Pl splň a pošli do učebny do 13. 11.

Fyzika

      • Výpočet dráhy

Konverzace v anglickém jazyce

      • Úkoly - skupina B1

Matematika

      • učivo, zápisky

      • test do 13.11.2020

Německý jazyk

      • pokyny

      • audio stopa 29

      • audio stopa 30

      • audio stopa 31

      • online-hodina 9.11.2020

      • online-hodina 13.11.2020

Přírodopis

      • Plazi - želvy, krokodýli

      • word verze

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list - Kultura

Výchova ke zdraví

      • Pozdrav

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 06. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

      • Oprava zadání, omlouvám se! V pracovním sešitě vypracuj str. 14/cv. 7, 8,9 str. 15/cv. 10, 11

Český jazyk

      • Český jazyk do 6. 11.

Dějepis

      • Středověká Anglie a Svatá říše římská - poslat do pátku 7. 11.

Fyzika

      • Výpočet rychlosti, praktický úkol

      • PL s praktickým úkolem mi pošli do 6.11.

Konverzace v anglickém jazyce

      • Úkoly - skupina B1

      • Guy Fawkes Night

Matematika

      • zápisky, učivo

      • Testík

Německý jazyk

      • pokyny

      • Veškerá audia a úkoly sledujte ve virtuální třídě.

      • online-hodina 2. 11. 2020 shrnutí

      • online-hodina 5.11.2020

Přírodopis

      • Opakovací kvíz, zástupci obojživelníků

      • Pošli mi na e-mail pracovní list se zástupci ryb a s obojživelníky do 6.11.

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list

Výchova ke zdraví

      • Pozdrav a zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 30. 10. 2020

Německý jazyk

      • online-hodina 23.11.2020

      • kontrolní test


Učivo do 23. 10. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 23. 10.

dějepis

      • PL Vikingové - do pátku 23.10.

domácnost

      • pokyny - platí až do 23.10.2020

Fyzika

      • Ne/rovnoměrný pohyb, rychlost

Konverzace v AJ

      • Úkoly - skupina A2

      • Úkoly - skupina B1

Matematika

      • učivo, zápisky

Německý jazyk

      • audio stopa 22

      • audio stopa 23

      • audio stopa 24

      • audio stopa 25

      • audio stopa 26

      • online-hodina 20.10.2020

      • informace

německý jazyk

      • pokyny

      • online-hodina 16.10.2020 shrnutí

Přírodopis

      • Ryby - zástupci, obojživelníci

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 18. 10. 2020

dějepis

      • PL z dějepisu s učebnicí a s internetem PL odevzdat do neděle 18. 10.


Učivo do 16. 10. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

domácnost

      • Nepomucká hnětýnka

F

      • Druhy pohybu podle trajektorie a dráhy

německý jazyk

      • pokyny

      • Steckbrief

      • PL Jahreszeiten

      • PL Bingo

      • Zástupci ryb


Starší výuka

Distanční výuka od března do konce šk. roku 2019-2020

 


<< zpět na seznam tříd

Kalendář

<<  Prosinec 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vybraný citát

J. B. Priestley:

Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2021 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com