Základní škola Nepomuk
Sobota 4. prosince 2021, svátek má Barbora
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Stránky našich tříd

8.A

Učivo do 25. 06. 2021

Německý jazyk

      • Pokyny 21.-25.6.2021

      • PL_Strudel_Wortschatz

      • PL_STrudel_Rezept

Tělesná výchova

      • Vážení, s prvním sluncem jsme tu s následující výzvou pro všechny sportovní nadšence a aktivní lidi. Pomocí aplikace EPP, kterou si můžeš stáhnout do mobilu, je možné monitorovat své pohybové aktivita. Tato aplikace převádí vše na body, které průběžně zapisuj- vždy přičítej do přiložené tabulky v učebně!!!! (zapisuj průběžně po týdnu, nečekej až na konec června). Aplikaci EPP lze používat i bez registrace, získané body můžeš věnovat na podporu libovolného projektu z nabídky v aplikaci. Tato aplikace není bez chyb, někdy nemusí na některých telefonech fungovat správně, ale za zkoušku to určitě stojí. Aby vše správně fungovalo, je potřeba nastavit si outdoor/indoor aktivity kvůli GPS... Připojení k internetu je nutné jen pro stažení aplikace a spuštění aktivity. V 2. části tabulky (souhrn) můžeš sledovat, jak si vedou i další třídy, včetně učitelů!. Tento souhrn budu vždy aktualizovat v neděli večer na základě doplněných tabulek. Celá soutěž končí 25.6.2021, kdy vyhlásíme největšího borce/borkyni s nejvyšším počtem bodů, vítězná třída(dle průměru získaných bodů na jednoho žáka) pak dostane finanční příspěvek na školní výlet. Celý projekt je samozřejmě založen na fair-play jednání, tzn. férový zápis bodů dle dosaženého výkonu při konkrétní aktivitě. Případný vítěz může být vyzván k doložení dosaženého počtu bodů, tzn. všechny aktivity si ukládej v aplikaci. Takže - pojďme do toho!!


Učivo do 18. 06. 2021

Německý jazyk

      • Pokyny 14.-18.6.2021

      • PL_Mein Tag 2

      • Úkol v učebně - Schreiben


Učivo do 11. 06. 2021

Německý jazyk

      • Pokyny 7.-11.6.2021

      • audio stopa 83

      • PL_Mein Tag 2

      • Úkol v učebně - Personalpronomen


Učivo do 04. 06. 2021

Německý jazyk

      • Pokyny 31.5.-4.6.2021

      • audio stopa 33

      • audio stopa 34

      • audio stopa 80

      • audio stopa 81

      • audio stopa 82

      • Úkol v učebně - essen / trinken


Učivo do 28. 05. 2021

Německý jazyk

      • Pokyny 24.-28.5.2021

      • audio stopa 33

      • audio stopa 33

      • audio stopa 34

      • audio stopa 80

      • audio stopa 81

      • audio stopa 82

      • Úkol v učebně - essen / trinken


Učivo do 21. 05. 2021

Německý jazyk

      • Pokyny 17.-21.5.2021

      • audio stopa 32

      • audio stopa 33

      • audio stopa 34

      • audio stopa 80

      • audio stopa 81

      • PL_8. Lektion

      • Úkol v učebně - Wie viel kostet das?

      • audio stopa Wie viel kostet das?


Učivo do 14. 05. 2021

Anglický jazyk

      • SINCE x FOR

Český jazyk

      • Informace k práci pro tento týden - odevzdáváš ve škole následující týden

Dějepis

      • Pokyny k práci: Objevitelé, věda a technika na přelomu století

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Kyseliny

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ B1 A.Ničová

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 10.-14.5.2021

      • audio stopa 32

      • audio stopa 33

      • audio stopa 34

      • PL_Zum Üben

      • PL_8. Lektion

      • Úkol v učebně - Modalverben

      • online-hodina 14.5.2021

Přírodopis

      • Vývin jedince

Seminář z přírodopisu

      • Fotosoutěž 7.kolo

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 07. 05. 2021

Německý jazyk

      • Pokyny 3.-7.5.2021

      • audio stopa 79


Učivo do 30. 04. 2021

Anglický jazyk

      • AJ-pracovní sešit

Český jazyk

      • Pokyny k online hodinám, témata ke slohové práci (Úvaha)

Dějepis

      • Pokyny k práci + PL: Generace Národního divadla

Fyzika

      • učivo

Hudební výchova

      • pokyny

      • poznámky

      • pracovní list

Chemie

      • Hydroxidy procvičování

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ B1 A.Ničová

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 26.-30.4.2021

      • audio stopa 27

      • audio stopa 28

      • audio stopa 29

      • audio stopa 30

      • audio stopa 31

      • audio stopa 32

      • audio stopa 33

      • audio stopa 79

      • Úkol v učebně - Hören 2

      • online-hodina 27.4.2021

      • online-hodina 28.4.2021

Přírodopis

      • Hormonální s., Rozmnožovací s.

Seminář z přírodopisu

      • Dokončení úkolů, fotosoutěž 6.kolo

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Výchova ke zdraví

      • Osobní bezpečí

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 23. 04. 2021

Anglický jazyk

      • AJ - Podmínkové věty 1 a 2

Český jazyk

      • Pokyny k online hodinám + PL na mluvnici

Dějepis

      • Pokyny k práci a online hodině:ŽIDÉ V HABSBURSKÉ MONARCHII

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Hydroxidy

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ B1 A.Ničová

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 19.-23.4.2021

      • audio stopa 76

      • audio stopa 77

      • audio stopa 78

      • online-hodina 20.4.2021

      • online-hodina 21.4.2021

Přírodopis

      • Hormonální soustava

Seminář z přírodopisu

      • Prostředí kolem nás 2.část

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 16. 04. 2021

Anglický jazyk

      • AJ-podmínkové věty-16.4

Český jazyk

      • Pokyny k online hodinám mluvnice/literatura + PL/sloh

Dějepis

      • Počátky českého politického života - pokyny k online hodině

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Další dvouprvkové sloučeniny

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ B1 A.Ničová

      • KAJ B1 PL

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 12.-16.4.2021

      • audio stopa 74

      • audio stopa 75

      • audio stopa 76

      • audio stopa 77

      • online-hodina 13.4.2021

      • online-hodina 14.4.2021

Přírodopis

      • Smyslová s. opakování

Seminář z přírodopisu

      • Prostředí kolem nás (1.část)

Výchova k občanství

      • Zadání práce

      • Úkoly na známky

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 09. 04. 2021

Český jazyk

      • Informace k online hodinám

Dějepis

      • Pokyny k Dějepisu: Habsburská monarchie v 2. pol. 19. stol.

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Halogenidy, oxidy, sulfidy - opakování

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 6.-9.4.2021

      • audio stopa 30

      • audio stopa 31

      • audio stopa 72

      • audio stopa 73

      • Úkol v učebně - Getränke

      • online-hodina 6.4.2021

      • online-hodina 7.4.2021

Přírodopis

      • Zrakové ústrojí

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 07. 04. 2021

Výtvarná výchova

      • důležitá informace

      • informace o autorovi a díle


Učivo do 02. 04. 2021

Anglický jazyk

      • AJ-HW-Will X Going to 2

Český jazyk

      • Informace k online hodinám čj

Dějepis

      • Pokyny k online hodině a k práci z dějepisu: Kolonie

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Sulfidy

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ 8 B1 A.Ničová

Matematika

      • učivo

      • test

Německý jazyk

      • Pokyny 29.3.-2.4.2021

      • audio stopa 30

      • audio stopa 31

      • online-hodina 30.3.2021

Přírodopis

      • Sluchové ústrojí

Seminář z přírodopisu

      • Vycházka do jarní přírody

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 31. 03. 2021

Člověk a svět práce

      • zadání práce - odevzdávejte v učebně

Soutěžní přehlídka výtvarného projevu

      • Milé žákyně, milí žáci, milé paní kolegyně. Letos slavíme 300. výročí blahořečení našeho rodáka svatého Jana Nepomuckého. Ve spolupráci s nepomuckou farností, městem Nepomuk a dalšími organizacemi jsme připravili pestrý program oslav tohoto jubilea, jehož součástí je i 1. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pro děti a mládež od 4 do 18 let. Pozvánku k účasti na přehlídce jsme poslali do všech partnerských měst Nepomuka, která se nacházejí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Litvě, v Chorvatsku, v Německu, v Nizozemí a v Brazílii. Bude nám ctí a potěšením, pokud naše pozvání přijmete a do soutěžní přehlídky se zapojíte také vy, děti a mládež ze světcova rodného města. Spolupracujte se svými vyučujícími výtvarné výchovy, ať už chodíte do školy nebo se učíte distančně. Přemýšlejte o obsahu a formě vaší práce. Zvolte si vámi oblíbenou výtvarnou techniku. Více informací najdete v přiložených propozicích. Těšíme se na vaši tvorbu. Za organizační tým Mgr. Jana Vopalecká

Výtvarná výchova

      • zadání

      • foto

      • kresba

      • zátiší


Učivo do 26. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ-be going to + HW

Český jazyk

      • Informace k online hodinám a připomenutí úkolů

Dějepis

      • Pokyny k online hodině - Sever proti Jihu

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Oxidy

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ-Cajthaml-úkol

      • KAJ B1 - A.Ničová

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 22.-26.3.2021

      • PL_Zum Üben 7L

      • audio stopa 25

      • audio stopa 26

      • Úkol v učebně - Hören

      • online-hodina 23.3.2021

      • online-hodina 24.3.2021

Přírodopis

      • Smyslová soustava (přehled)

Seminář z přírodopisu

      • Fotosoutěž 5.kolo

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 19. 03. 2021

Anglický jazyk

      • Nationality + HW

Český jazyk

      • Pokyny k práci a informace k online hodinám

Dějepis

      • Pokyny k práci z dějepisu, PL v učebně, odevzdat do pátku

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Halogenidy, Oxidy

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ úkoly

Německý jazyk

      • Pokyny 15.-19.3.2021

      • Úkol v učebně - ein/eine/einen

      • online-hodina 16.3.2021

      • online-hodina 17.3.2021

Přírodopis

      • Nervová soustava - dokončení

Seminář z přírodopisu

      • Fotosoutěž 5.kolo

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Výtvarná výchova

      • zadání práce

      • koláž I

      • koláž II

      • krajina-malba

      • moře, lodě-koláž

      • mosty I

      • mosty II

      • socha

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 05. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ-5.3-Question tags

Český jazyk

      • Pokyny k online hodinám čj 1.-5.3.

      • PL z čj

Dějepis

      • Pokyny k online hodině Viktoriánská Anglie

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Online hodina 25.2.

      • Halogenidy

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ-úkol-Cajthaml

      • KAJ B1 A.Ničová

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 1.-5.3.2021

      • online-hodina 2.3.2021

Přírodopis

      • Online hodina 25.2.

      • Nervová soustava

Seminář z přírodopisu

      • Chovatelství 3.a 4.úkol

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 03. 03. 2021

Výchova ke zdraví

      • Drogy kolem nás...


Učivo do 26. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ - Opis slovesa CAN + úkol

Český jazyk

      • Pokyny k hodinám čj na tento týden

      • PL k online hodinám čj 22. - 26. 2.

Dějepis

      • Dědictví revoluce 1848 - PL k online hodině (v učebně) - pracuj a pošli do učebny

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Opakování, Oxidační čísla

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ B1 A.Ničová

      • KAJ- Cajthaml - úkol

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 22.-26.2.2021

      • online-hodina 23.2.2021

      • online-hodina 24.2.2021

Přírodopis

      • Nervová soustava

Seminář z přírodopisu

      • Chovatelsví 3.a 4.úkol

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 19. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ-How to apologize

Český jazyk

      • Informace k online hodinám, učivo

Dějepis

      • Revoluce 1848 v Čechách - PL k online hodině je v učebně - pracuj a pošli do učebny

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Online hodina 11.2.

      • Chemické reakce a chemické rovnice

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ B1 A.Ničová

Matematika

      • učivo

      • test

Německý jazyk

      • Pokyny 15.-19.2.2021

      • PL_Familie

      • audio stopa 29

      • audio stopa 70

      • audio stopa 71

      • Úkol v učebně - Stell deine Familie vor

      • Úkol v učebně - Hören

      • online-hodina 16.2.2021

      • Online-hodina 17.2.2021

Přírodopis

      • Opakování (Vylučovací a Kožní s.)

Seminář z přírodopisu

      • Chovatelství 2.úkol

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 12. 02. 2021

Anglický jazyk

      • Domácí úkol AJ - 12.2.

Český jazyk

      • Pokyny k práci z českého jazyka - PL zde najdeš až po 1. online hodině

      • Informace z online hodiny čj 9.2. - Souvětí, VH, VV - prostuduj si, zapiš, pokud jsi nestihl(a)

Dějepis

      • PL k online hodině - Rok revolucí 1848 - PL je v učebně, odevzdáváš do učebny

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Chemické reakce

Konverzace v anglickém jazyce

      • KAJ - B1 - A.Ničová

      • Konverzační témata

      • Konverzační téma

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 8.-12.2.2021

      • audio stopa 69

      • audio stopa 70

      • audio stopa 71

      • Úkol v učebně - Stammbaum

      • online-hodina 9.2.2021

      • online-hodina 10.2.2021

Přírodopis

      • Kožní soustava

Seminář z přírodopisu

      • Chovatelství 2.úkol

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Výchova ke zdraví

      • Úvod do druhého pololetí š.r. 2020/2021.

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly

      • Prezentace


Učivo do 05. 02. 2021

Anglický jazyk

      • Reflexive pronouns

Český jazyk

      • Pokyny k práci z češtiny do 5. 2

      • PL k online hodinám čj

Dějepis

      • Pokyny k práci z dějepisu - PL z minulého týdne odevzdat do učebny

Fyzika

      • učivo

Hudební výchova

      • HV

Chemie

      • Kovy - dokončení

Konverzace v anglickém jazyce

      • B2 - poslech

      • KAJ B1 - A.Ničová

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 1.-5.2.2021

      • online-hodina 2.2.2021

Přírodopis

      • Vylučovací s. dokončení, Opakování

Seminář z přírodopisu

      • Chovatelství 1.úkol

Výchova k občanství

      • Zadání práce

      • PL - Myšlení a tvoření

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 29. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ - Much x Many

Český jazyk

      • Pokyny k práci z češtiny na tento týden

      • PL- mluvnice

Dějepis

      • Pokyny k online hodinám dějepisu

      • Národní obrození - Pl k online hodinám - pracuješ online v učebně, odevzdáváš do učebny 5.2.

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Kovy úvod (online hodina 21.1)

      • Kovy

Matematika

      • učivo

      • test

Německý jazyk

      • Pokyny 25.-27.1.2021

      • Úkol v učebně - Fragen - odpovězte online, odevzdejte v učebně

      • online-hodina 26.1.2021

Přírodopis

      • Vylučovací soustava

Seminář z přírodopisu

      • Zpráva o filmu

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 22. 01. 2021

Anglický jazyk

      • ÚKOL-Which way?

Český jazyk

      • Informace k online hodinám a PL z literatury do ČD

Dějepis

      • Pokyny k práci z dějepisu - Průmyslová revoluce 2. část

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Chemické prvky - polokovy

Konverzace v anglickém jazyce

      • 2.skupina KAJ - Cajthaml

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 18.-22.1.2021

      • PL_Zum Üben

      • Úkol v učebně - výslovnost

      • online-hodina 19.1.2021

      • online-hodina 20.1.2021

Přírodopis

      • Trávicí s.(opakování), metabolismus

Seminář z přírodopisu

      • Zpráva o filmu

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 18. 01. 2021

Výtvarná výchova

      • zadání práce


Učivo do 15. 01. 2021

Anglický jazyk

      • Anglický jazyk - 15.1.

Český jazyk

      • Pokyny k výuce ČJ na týden 11.-15. 1.

Dějepis

      • Průmyslová revoluce - PL k online hodině

Fyzika

      • učivo

Chemie

      • Halogeny, vzácné plyny

Matematika

      • učivo

      • domácí úkol

Německý jazyk

      • Pokyny 11.-15.1.2021

      • audio stopa 67

      • audio stopa 68

      • online-hodina 12.1.2021

      • online-hodina 15.1.2021

Přírodopis

      • DS opakování,Trávicí s.

Seminář z přírodopisu

      • Fotosoutěž 3.kolo

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 08. 01. 2021

Český jazyk

      • Pokyny k práci a PL do ČD z literatury

Dějepis

      • Zdravím vás, milí osmáci ...

      • PL k online hodině: Napoleonské války

Fyzika

      • úkoly

Chemie

      • Nekovy - N, P, S, C

Matematika

      • učivo

      • domácí úkol

Německý jazyk

      • Pokyny 4.-8.1.2021

      • audio stopa 61

      • audio stopa 62

      • audio stopa 63

      • audio stopa 64

      • audio stopa 65

      • audio stopa 66

      • Úkol v učebně - předložky

      • Úkol v učebně - slovesné tvary

      • online-hodina 5.1.2021

Přírodopis

      • Dýchací s.(zakončení), Trávicí s. (úvod)

Seminář z přírodopisu

      • Fotosoutěž 3.kolo

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

      • Inteligence

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 18. 12. 2020

Český jazyk

      • Příprava na slohovou práci

      • Informace k češtině

Dějepis

      • Dokončení Pl Francouzská revoluce - pomůže ti online hodina a učebnice

Fyzika

      • úkoly

Hudební výchova

      • HV

Chemie

      • Chemické prvky - kyslík a procvičování učiva

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pokyny 14.-18.12.2020

      • audio stopa 60

      • audio stopa 61

      • audio stopa 62

      • audio stopa 63

      • audio stopa 64

      • audio stopa 65

      • audio stopa 66

      • online-hodina 15.12.2020

Přírodopis

      • Dýchací soustava

Tělesná výchova

      • Tv - Nezahálet!

Výchova ke zdraví

      • Připomínám termín odevzdání prezentací z Vz zadaných v září 2020!

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 11. 12. 2020

Německý jazyk

      • Pokyny 7.-11.12.2020

      • audio stopa 58

      • audio stopa 59

      • 2. prezenční hodina 11.12.2020


Učivo do 04. 12. 2020

Anglický jazyk

      • úkoly z AJ

Český jazyk

      • Připomenutí zadaných úkolů a informace k příštímu týdnu.

Fyzika

      • úkoly

Chemie

      • Ionty, PTP úvod

Konverzace v anglickém jazyce

      • KA B1

Matematika

      • ucivo

Německý jazyk

      • pokyny 30.11.-4.12.2020

      • audio stopa 58

      • audio stopa 59

      • Členy - úkol v učebně

      • Poslech - úkol v učebně

      • audio stopa 21

      • audio stopa 22

      • online-hodina 1.12.2020

Přírodopis

      • Tepová frekvence, opakování

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 27. 11. 2020

Anglický jazyk

      • Úkoly na AJ

Český jazyk

      • Informace k českému jazyku do 27. 11.

      • Středověká literatura PL do ČD

Fyzika

      • úkoly

Chemie

      • Chemická vazba, Procvičování učiva

Konverzace v anglickém jazyce

      • KA B1 A.Ničová

      • KA B1 A.Ničová

      • KA B1 A.Ničová

      • KA B1 A.Ničová

Matematika

      • úkoly

Německý jazyk

      • Pokyny 23.-27.11.2020

      • PL Zum Üben

      • české pokyny k PL Zum Üben

      • Klíč k PL Zum Üben

      • online-hodina 23.11.2020

Přírodopis

      • Oběhová s. - srdce, cévy

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list


Učivo do 20. 11. 2020

Anglický jazyk

      • úkoly na příští týden

Český jazyk

      • Informace o práci z češtiny na tento týden

Dějepis

      • Pošli splněný PL do UČEBNY, pracuj přímo do PL, který je uložený v učebně a hned ho odešli. Mail je jen nouzová cesta k odevzdání.

Fyzika

      • úkoly

Chemie

      • Procvičování učiva

Matematika

      • úkoly

Německý jazyk

      • pokyny

      • audio stopa 57

Přírodopis

      • Tělní tekutiny - opakování

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • Z úkoly


Učivo do 18. 11. 2020

Český jazyk

      • PL k online hodině ve středu 18. 11. (máte ho v učebně, tam do něj pracujte) - dokončení za dú


Učivo do 13. 11. 2020

Anglický jazyk

      • Homework - have fun!

Český jazyk

      • ÚKOLY Z MLUVNICE, SLOHU A LITERATURY

Dějepis

      • Panovníci osvícení rozumem, Marie Terezie a Josef II. PL

Fyzika

      • úkoly

Chemie

      • Atom - molekula - prvek - sloučenina

      • 2.hodina

Konverzace v anglickém jazyce

      • KA - A.Ničová

      • Texty

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • pokyny

      • úkol - učebna

      • audio stopa 57

      • online-hodina 9.11.2020

      • úkol - učebna

Přírodopis

      • Tělní tekutiny-krev

Seminář z přírodopisu

      • Co mě z přírody zajímá - zadání práce

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 09. 11. 2020

Anglický jazyk

      • Homework - conditionals, writing, listening. Note: You can find some useful ideas to the task 1 in your textbooks on the page 22


Učivo do 06. 11. 2020

Český jazyk

      • Drama- text s PL - poslat do 6. 11.

      • Sloh - dlouhodobý úkol

      • ve středu on-line hodina Přejatá slova - PL ke společné práci

Dějepis

      • Osvícenství a věda - poslat do 6. 11.

Fyzika

      • úkoly

Chemie

      • Částicové složení látek, Stavba atomu

Konverzace v anglickém jazyce

      • KA A.Ničová

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • pokyny

      • Veškerá audia a zadání úkolů sledujte ve virtuální třídě.

      • shrnutí online-hodiny 3.11.2020

Přírodopis

      • Svalová s. opakování, Tělní tekutiny

Seminář z přírodopisu

      • Podzimní vycházka

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 23. 10. 2020

Anglický jazyk

      • Úkoly - 2.týden

český jazyk

      • PL - přejatá slova do 23. 10.

Dějepis

      • Anglie a Rusko Petra Velikého poslat do 23. 10.

Fyzika

      • úkoly

Chemie

      • Vzduch, voda

Konverzace v AJ

      • Úkoly - skupina A2

Konverzace v AJ

      • Skupina B1

Matematika

      • učivo

      • test

      • Správné řešení pracovních listů

      • pracovní list 2

      • pracovní list 3

      • pracovní list 4

      • pracovní list 5

Německý jazyk

      • pokyny

      • audio stopa 53

      • audio stopa 54

      • audio stopa 55

      • online-hodina 19.10.2020

Přírodopis

      • Svalová soustava

      • Kostra opakování (doplňovačka)

Seminář a cvičení z Př

      • Fotosoutěž 2.kolo

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 16. 10. 2020

Anglický jazyk

      • Úkoly - distanční výuka

český jazyk

      • Pokyny pro práci + PL do ČD + PL Výtah z textu

dějepis

      • Zadání k práci s učebnicí

Fyzika

      • úkoly

Chemie

      • Separační metody, směsi opakování

Konverzace v AJ

      • Skupina A2

Konverzace v AJ

      • úkoly do 16.10.2020

Matematika

      • Učivo

německý jazyk

      • pokyny

      • slovesa přítomný čas

      • audio stopa 52

Přírodopis

      • Popis kostry, opakování

Seminář a cvičení z Př

      • Fotosoutěž 1.kolo

VO

      • Pozdrav a zadání práce

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Starší výuka

Distanční výuka od března do konce šk. roku 2019-2020

 


<< zpět na seznam tříd

Kalendář

<<  Prosinec 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vybraný citát

J. B. Priestley:

Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2021 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com