Základní škola Nepomuk
Sobota 4. prosince 2021, svátek má Barbora
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Stránky našich tříd

9.B

Učivo do 25. 06. 2021

Tělesná výchova

      • Vážení, s prvním sluncem jsme tu s následující výzvou pro všechny sportovní nadšence a aktivní lidi. Pomocí aplikace EPP, kterou si můžeš stáhnout do mobilu, je možné monitorovat své pohybové aktivita. Tato aplikace převádí vše na body, které průběžně zapisuj- vždy přičítej do přiložené tabulky v učebně!!!! (zapisuj průběžně po týdnu, nečekej až na konec června). Aplikaci EPP lze používat i bez registrace, získané body můžeš věnovat na podporu libovolného projektu z nabídky v aplikaci. Tato aplikace není bez chyb, někdy nemusí na některých telefonech fungovat správně, ale za zkoušku to určitě stojí. Aby vše správně fungovalo, je potřeba nastavit si outdoor/indoor aktivity kvůli GPS... Připojení k internetu je nutné jen pro stažení aplikace a spuštění aktivity. V 2. části tabulky (souhrn) můžeš sledovat, jak si vedou i další třídy, včetně učitelů!. Tento souhrn budu vždy aktualizovat v neděli večer na základě doplněných tabulek. Celá soutěž končí 25.6.2021, kdy vyhlásíme největšího borce/borkyni s nejvyšším počtem bodů, vítězná třída(dle průměru získaných bodů na jednoho žáka) pak dostane finanční příspěvek na školní výlet. Celý projekt je samozřejmě založen na fair-play jednání, tzn. férový zápis bodů dle dosaženého výkonu při konkrétní aktivitě. Případný vítěz může být vyzván k doložení dosaženého počtu bodů, tzn. všechny aktivity si ukládej v aplikaci. Takže - pojďme do toho!!


Učivo do 07. 05. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 7. 5.

Dějepis

      • Svět po 2. SV - Pokyny k práci

Finanční gramotnost

      • Opakování

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Estery, dusíkaté deriváty

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Ekologie úvod (online hodina)


Učivo do 30. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 30. 4.

      • Online 29. 4.

Dějepis

      • Pokyny k práci: Osvobození a Svět po 2. SV

Fyzika

      • Zápisky

Chemie

      • Karboxylové kyseliny

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

      • Opakování na známky

Přírodopis

      • Paleontologie závěr

Výchova ke zdraví

      • Osobní bezpečí

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 23. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 23. 4.

      • Online 22. 4.

      • Online 23. 4.

Dějepis

      • Osvobození - dokončíme PL z minulé hodiny (připrav si i učebnici)

Finanční gramotnost

      • Úroky-procvičování výpočtů

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Aldehydy, ketony

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Paleontologie SP dokončení

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 16. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 16. 4.

      • Pracovní list Souvětí podřadné

      • Online 15. 4.

Dějepis

      • Pokyny k práci na online hodinách Zahraniční odboj, SNP, osvobozování

Finanční gramotnost

      • Finanční produkty (základní pojmy)

Fyzika

      • Zápisky

Chemie

      • Kyslíkaté deriváty - alkoholy, fenoly

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

      • Osobní zájmena

Přírodopis

      • Paleontologie SP

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 09. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 9. 4.

Dějepis

      • Pokyny k online hodině: Heydrichiáda. Slovenský štát.

Finanční gramotnost

      • Výpočty 2.část

Fyzika

      • zápisky

Chemie

      • Halogenderiváty

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Paleontologie SP

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 07. 04. 2021

Výtvarná výchova

      • důležitá informace

      • informace o autorovi a díle


Učivo do 02. 04. 2021

Aj úkoly

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 31. 3.

      • Pracovní list Poetismus

      • Msta

      • Nezval

      • Pracovní list Procvičování čárka

      • Online 30. 3. - pracovní list

Fyzika

      • test - je také v učebně

      • zápisky

Chemie

      • Opakování uhlovodíků

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Paleontologie (online hodina)

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 31. 03. 2021

Soutěžní přehlídka výtvarného projevu

      • Milé žákyně, milí žáci, milé paní kolegyně. Letos slavíme 300. výročí blahořečení našeho rodáka svatého Jana Nepomuckého. Ve spolupráci s nepomuckou farností, městem Nepomuk a dalšími organizacemi jsme připravili pestrý program oslav tohoto jubilea, jehož součástí je i 1. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pro děti a mládež od 4 do 18 let. Pozvánku k účasti na přehlídce jsme poslali do všech partnerských měst Nepomuka, která se nacházejí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Litvě, v Chorvatsku, v Německu, v Nizozemí a v Brazílii. Bude nám ctí a potěšením, pokud naše pozvání přijmete a do soutěžní přehlídky se zapojíte také vy, děti a mládež ze světcova rodného města. Spolupracujte se svými vyučujícími výtvarné výchovy, ať už chodíte do školy nebo se učíte distančně. Přemýšlejte o obsahu a formě vaší práce. Zvolte si vámi oblíbenou výtvarnou techniku. Více informací najdete v přiložených propozicích. Těšíme se na vaši tvorbu. Za organizační tým Mgr. Jana Vopalecká

Výtvarná výchova

      • zadání

      • foto

      • kresba

      • zátiší


Učivo do 26. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 26. 3.

      • Online 23. 3.

Dějepis

      • Život v protektorátu - informace k online hodině

Finanční gramotnost

      • Finanční produkty (poznámky,výpočty)

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Areny

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Paleontologie (geologická období)

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 19. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 19. 3.

      • Pracovní list avantgarda

      • Morgenstern

      • Online 16. 3.

      • Online 18. 3.

      • Online 19. 3.

Dějepis

      • Pokyny k dějepisu na tento týden

Finanční gramotnost

      • Finanční produkty (poznámky,výpočty)

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Opakování, vybrané uhlovodíky

      • PL word

      • PL

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Paleontologie úvod

Výtvarná výchova

      • zadání práce

      • koláž I

      • koláž II

      • krajina-malba

      • moře, lodě-koláž

      • mosty I

      • mosty II

      • socha

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 05. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 5. 3.

      • Dyk

      • Krysař

      • Pro zájemce - PL skladba 1

      • Pro zájemce - PL skladba 2

Dějepis

      • Pokyny k práci, SP - PL Holocaust v učebně

Finanční gramotnost

      • Ochrana spotřebitele PS

Fyzika

      • učivo, zápisky

      • test ( pokud nevyplňuješ v učebně)

Chemie

      • Alkyny, cyklické uhlovodíky

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

      • Opakování na známky

Přírodopis

      • Geologické děje vnější opakování

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 03. 03. 2021

Výchova ke zdraví

      • Důvody vzniku závislostí.


Učivo do 26. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 26. 2.

Dějepis

      • Informace k online hodině, poznámky k hodinám

Finanční gramotnost

      • Ochrana spotřebitele

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Alkany, alkeny

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

      • Opakování na známky

Přírodopis

      • Geologické děje vnější 4.část

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 19. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

      • Test - Relative clauses

      • Modal verbs

Český jazyk

      • Český jazyk do 19. 2.

      • Online 18. 2.

Dějepis

      • Den D, osvobozování Evropy -Informace k online hodině

Finanční gramotnost

      • Domácí finance opakování

Fyzika

      • učivo, zápisky

      • test platný pouze pro žáky, kteří neplní test v učebně

Chemie

      • Úvod do organického názvosloví

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Geologické děje vnější 3.část

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 12. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

      • Vztažné věty (relative clauses)

Český jazyk

      • Český jazyk do 12. 2.

      • Moderní umělecké směry

      • Wilde

      • Slavik a růže

      • Záznam z online 11. 2.

Dějepis

      • PL Válka v Tichomoří - práce s video dokumenty(zadán v učebně, odeslat do učebny)

Finanční gramotnost

      • Rozvaha domácnosti (sestavení)

Fyzika

      • - učivo, zápisky

      • Test pro žáky, kteří nevyplňují v učebně

Chemie

      • Elektrárny

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Geologické děje vnější 2.část

Výchova ke zdraví

      • Úvod do druhého pololetí š.r. 2020/2021.

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 05. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 5. 2.

      • Záznam z online 4. 2.

Dějepis

      • PL k online hodině - II. SV - východní tažení (zadán v učebně, odeslat do učebny)

Finanční gramotnost

      • Rozvaha domácnosti 1.část

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Zdroj energie - elektrárny

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Geologické děje vnější

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 29. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Zemní plyn, ropa

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Geologické děje vnitřní 3.část

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 28. 01. 2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 28. 1.

      • Test OHEBNÉ DRUHY

      • Záznam z online 26. 1.


Učivo do 26. 01. 2021

Dějepis

      • Bitva o Británii: Pl k online hodině 26. 1. (měl by být vyplněný )


Učivo do 22. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 22. 1.

      • Neruda

      • Neruda_Privedla

      • Online 19.1.

      • Epigramy

Dějepis

      • 2. SV - Západní tažení PL k online hodině (nalep do sešitu, neposíláš)

Finanční gramotnost

      • Porovnání příjmů a výdajů

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Úvod do organické chemie, zdroje organických sloučenin - uhlí

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Geologické děje vnitřní 2.část

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 18. 01. 2021

Výtvarná výchova

      • zadání práce


Učivo do 15. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 15. 1.

      • ONLINE 12. 1.

      • Záznam z online 14. 1.

Dějepis

      • Počátek 2. SV - PL (DO SEŠITU) k online hodině - NEPOSÍLÁŠ

Finanční gramotnost

      • Rozpočet domácnosti (2hodiny)

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Výroba železa, opakování

      • PL 1 - výroba železa

      • PL 2 - opakování word

      • PL 2 - opakování

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Geologické děje vnitřní

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 08. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 8. 1.

      • Záznam z ONLINE 5. 1.

      • Záznam ONLINE 7. 1.

Dějepis

      • Pokyny k práci z dějepisu a k online hodině 5.1.

      • Opakování na známky ÚKOL JE ZADANÝ V UČEBNĚ -ODEVZDEJ DO UČEBNY DO 8. 1.

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • elektrolýza

Matematika

      • úkoly

Německý jazyk

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list

      • Pracovní list na známky

Přírodopis

      • Pedologie

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 18. 12. 2020

Tělesná výchova

      • Tv - Nezahálet!

Výchova ke zdraví

      • Připomínám termín odevzdání prezentací z Vz zadaných v září 2020!

      • Připomínám termín odevzdání prezentací z Vz zadaných v září 2020!


Učivo do 27. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 27. 11.

      • Test slovotvorba

Dějepis

      • Svět na cestě k válce PL

Finanční gramotnost

      • Stanovení ceny, inflace - úkoly PS

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Výpočty z chemických rovnic, hmotnostní zlomek

Konverzace v anglickém jazyce

      • zadání

      • The Story of Thanksgiving

Matematika

      • úkoly

Německý jazyk

      • Pozdrav a zadání práce

      • Prezentace

Přírodopis

      • Usazené horniny 1.část

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 20. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk 18.-20.11

      • PS20

      • Český jazyk 18-20.11.

      • Online 19. 11.

Dějepis

      • Pošli splněný PL do UČEBNY, pracuj přímo do PL, který je uložený v učebně a hned ho odešli. Mail je jen nouzová cesta k odevzdání.

Finanční gramotnost

      • Stanovení ceny, inflace

Fyzika

      • učivo, zápisky

      • prezentace

Chemie

      • Online test/zkoušení

      • Online test/zkoušení

Matematika

      • úkoly

      • výsledky testu

Německý jazyk

      • Pozdrav

      • Pracovní list na známky

Přírodopis

      • Vyvřelé horniny

Zeměpis

      • Z úkoly


Učivo do 13. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 13. 11.

      • Test PJ

Dějepis

      • Hospodářská krize a její důsledky Pl poslat do 6.11

      • Nacistická diktatura PL - poslat do učebny do pátku

Finanční gramotnost

      • Trh-zboží-cena (PL,PS)

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Výpočty z chemických rovnic

Konverzace v anglickém jazyce

      • zadání

      • Guy Fawkes Night

Matematika

      • test

      • úkoly

Německý jazyk

      • Pozdrav a zadání práce

      • Procvičování

Přírodopis

      • Petrologie - úvod

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 06. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 6. 11.

      • VJR

Finanční gramotnost

      • Trh - zboží - cena (základní pojmy)

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Výpočty, opakování

Matematika

      • test

      • úkoly

Německý jazyk

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list na známky

      • Procvičování

Přírodopis

      • Nerosty - opakování

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 23. 10. 2020

AJ konverzace

      • úkoly

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • Český jazyk do 23.10.

      • Literarní kvíz

dějepis

      • Bolševická diktatura v Sovětském svazu do 23. 10.

Finanční gramotnost

      • Opakování, měna

Fyzika

      • Učivo, zápisky

Chemie

      • Typy chemických reakcí, výpočty - látkové množství, molární hmotnost

Matematika

      • úkoly

Německý jazyk

      • Neurčitý člen ve 3.pádě

      • Přivlastňovací zájmena ve třetím pádě

      • Překlad

      • Pracovní list

Přírodopis

      • Nerosty 3.část

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 16. 10. 2020

Anglický jazyk

      • Úkoly Aj

Český jazyk

      • ČJ do 16. 10.

      • Priloha_Komensky

      • Priloha_Goethe

      • Priloha_test

      • Priloha_rceni

dějepis

      • Práce na tento týden, bude hodnoceno. Nezapomeňte se také učit na úterní test.

Finanční gramotnost

      • Bezhotovostní placení, nástroje

Fyzika

      • Elektromotor - zápisky

Ch

      • Čtvrtek 15.10. - názvosloví, neutralizace

Matematika

      • úkoly

      • cvičení

      • Násobení LV

NJ

      • Pozdrav a zadání práce

      • Prezentace

      • Pracovní list

Přírodopis

      • Sulfidy, halogenidy, oxidy

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 13. 10. 2020

Ch

      • Úterý 13.10. - názvosloví solí, neutralizace


Starší výuka

Distanční výuka od března do konce šk. roku 2019-2020

 


<< zpět na seznam tříd

Kalendář

<<  Prosinec 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vybraný citát

J. B. Priestley:

Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2021 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com