Základní škola Nepomuk
Sobota 4. prosince 2021, svátek má Barbora
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Stránky našich tříd

9.C

Učivo do 25. 06. 2021

Tělesná výchova

      • Vážení, s prvním sluncem jsme tu s následující výzvou pro všechny sportovní nadšence a aktivní lidi. Pomocí aplikace EPP, kterou si můžeš stáhnout do mobilu, je možné monitorovat své pohybové aktivita. Tato aplikace převádí vše na body, které průběžně zapisuj- vždy přičítej do přiložené tabulky v učebně!!!! (zapisuj průběžně po týdnu, nečekej až na konec června). Aplikaci EPP lze používat i bez registrace, získané body můžeš věnovat na podporu libovolného projektu z nabídky v aplikaci. Tato aplikace není bez chyb, někdy nemusí na některých telefonech fungovat správně, ale za zkoušku to určitě stojí. Aby vše správně fungovalo, je potřeba nastavit si outdoor/indoor aktivity kvůli GPS... Připojení k internetu je nutné jen pro stažení aplikace a spuštění aktivity. V 2. části tabulky (souhrn) můžeš sledovat, jak si vedou i další třídy, včetně učitelů!. Tento souhrn budu vždy aktualizovat v neděli večer na základě doplněných tabulek. Celá soutěž končí 25.6.2021, kdy vyhlásíme největšího borce/borkyni s nejvyšším počtem bodů, vítězná třída(dle průměru získaných bodů na jednoho žáka) pak dostane finanční příspěvek na školní výlet. Celý projekt je samozřejmě založen na fair-play jednání, tzn. férový zápis bodů dle dosaženého výkonu při konkrétní aktivitě. Případný vítěz může být vyzván k doložení dosaženého počtu bodů, tzn. všechny aktivity si ukládej v aplikaci. Takže - pojďme do toho!!


Učivo do 07. 05. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • pokyny

      • literatura

Dějepis

      • Pokyny k práci do 7.5.

Finanční gramotnost

      • úkoly

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Estery, dusíkaté deriváty

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Ekologie úvod (online hodina)

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 30. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • literatura

      • pocvičování vedlejších vět

      • jazykový rozbor

Dějepis

      • Pokyny k práci

Finanční gramotnost

      • úkoly a poznámky

Fyzika

      • zápisky

Chemie

      • Karboxylové kyseliny

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

      • Opakování na známky

Přírodopis

      • Paleontologie závěr

Výchova ke zdraví

      • Osobní bezpečí

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 23. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • pokyny

      • literatura

      • čárky

      • druhy vedlejších vět

      • složité souvětí

      • vedlejší věty 1

      • vedlejší věty 2

Dějepis

      • PL - Svět po 2.světové válce

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Aldehydy, ketony

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Paleontologie SP dokončení

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 16. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • pokyny

      • Kulička

      • test

Dějepis

      • PL - Osvobození - do 16.4.

Finanční gramotnost

      • učivo

Fyzika

      • Zápisky

Chemie

      • Kyslíkaté deriváty - alkoholy, fenoly

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

      • Osobní zájmena

Přírodopis

      • Paleontologie SP

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 09. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

Český jazyk

      • pokyny

Dějepis

      • Pokyny k práci

Fyzika

      • zápisky

Chemie

      • Halogenderiváty

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pozdrav

Přírodopis

      • Paleontologie SP

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 07. 04. 2021

Výtvarná výchova

      • důležitá informace

      • informace o autorovi a díle


Učivo do 02. 04. 2021

Aj úkoly

      • Aj úkoly

Dějepis

      • Pokyny k práci

Fyzika

      • test - je také v učebně

      • zápisky

Chemie

      • Opakování uhlovodíků

Matematika

      • učivo

      • test

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Paleontologie (online hodina)

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 31. 03. 2021

Český jazyk

      • pokyny

Soutěžní přehlídka výtvarného projevu

      • Milé žákyně, milí žáci, milé paní kolegyně. Letos slavíme 300. výročí blahořečení našeho rodáka svatého Jana Nepomuckého. Ve spolupráci s nepomuckou farností, městem Nepomuk a dalšími organizacemi jsme připravili pestrý program oslav tohoto jubilea, jehož součástí je i 1. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pro děti a mládež od 4 do 18 let. Pozvánku k účasti na přehlídce jsme poslali do všech partnerských měst Nepomuka, která se nacházejí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Litvě, v Chorvatsku, v Německu, v Nizozemí a v Brazílii. Bude nám ctí a potěšením, pokud naše pozvání přijmete a do soutěžní přehlídky se zapojíte také vy, děti a mládež ze světcova rodného města. Spolupracujte se svými vyučujícími výtvarné výchovy, ať už chodíte do školy nebo se učíte distančně. Přemýšlejte o obsahu a formě vaší práce. Zvolte si vámi oblíbenou výtvarnou techniku. Více informací najdete v přiložených propozicích. Těšíme se na vaši tvorbu. Za organizační tým Mgr. Jana Vopalecká

Výtvarná výchova

      • zadání

      • foto

      • kresba

      • zátiší


Učivo do 26. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • mluvnice a sloh

      • literatura

      • pomůcka

Dějepis

      • Pokyny k práci

Finanční gramotnost

      • Poznámky a úkoly

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Areny

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Paleontologie (geologická období)

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 19. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • pokyny

      • sloh

      • neohebné slovní druhy

Dějepis

      • Pokyny k práci (PL v učebně)

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Opakování, vybrané uhlovodíky

      • PL word

      • PL

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Paleontologie úvod

Výtvarná výchova

      • zadání práce

      • koláž I

      • koláž II

      • krajina-malba

      • moře, lodě-koláž

      • mosty I

      • mosty II

      • socha

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 05. 03. 2021

Anglický jazyk

      • Aj úkoly

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • pokyny

      • test

Dějepis

      • Pokyny k práci

Finanční gramotnost

      • Poznámky a úkoly

Fyzika

      • učivo, zápisky

      • test ( pokud nevyplňuješ v učebně)

Chemie

      • Alkyny, cyklické uhlovodíky

Matematika

      • úkoly

Německý jazyk

      • Zadání práce

      • Opakování na známky

Přírodopis

      • Geologické děje vnější opakování

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 03. 03. 2021

Výchova ke zdraví

      • Důvody vzniku závislostí.


Učivo do 26. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • pokyny

      • pravopis 1

      • pravopis 2

      • pracovní list

Dějepis

      • PL - KT, holokaust - do 26.2.

Finanční gramotnost

      • úkoly

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Alkany, alkeny

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

      • Opakování na známky

Přírodopis

      • Geologické děje vnější 4.část

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 19. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

      • Test - Relative clauses

      • Modal verbs

Český jazyk

      • pokyny

      • test

      • pracovní list

      • poznámky 1

      • poznámky 2

      • poznámky 3

Dějepis

      • Kapitulace Německa a Japonska

Finanční gramotnost

      • úkoly

Fyzika

      • učivo, zápisky

      • Test platný pouze, pokud nevyužíváš učebnu. Děkuji

Chemie

      • Úvod do organického názvosloví

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Geologické děje vnější 3.část

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 12. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

      • Vztažné věty (relative clauses)

Český jazyk

      • pokyny

      • literatura

      • sloh

      • slovní druhy

      • test

Dějepis

      • Den D

Finanční gramotnost

      • učivo

Fyzika

      • - učivo, zápisky

      • Test pro žáky, kteří nevyplňují v učebně

Chemie

      • Elektrárny

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Geologické děje vnější 2.část

Výchova ke zdraví

      • Úvod do druhého pololetí š.r. 2020/2021.

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 05. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • ČJ

      • ČJ

      • ČJ

      • ČJ

Dějepis

      • Válka v Tichomoří

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Zdroj energie - elektrárny

Matematika

      • učivo

      • správné řešení příkladů k opakování

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Geologické děje vnější

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 29. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • dopis s úkoly

Dějepis

      • Pokyny k práci

Finanční gramotnost

      • učivo

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Zemní plyn, ropa

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Geologické děje vnitřní 3.část

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 22. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • ČJ úkoly

      • ČJ úkoly

      • ČJ úkoly

Dějepis

      • Východní tažení

Finanční gramotnost

      • učivo

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Úvod do organické chemie, zdroje organických sloučenin - uhlí

Matematika

      • učivo

      • přehled vzorců

      • opakování rovinných útvarů

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Geologické děje vnitřní 2.část

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 18. 01. 2021

Výtvarná výchova

      • zadání práce


Učivo do 15. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • ČJ

Dějepis

      • 2.SV - do 1941

Finanční gramotnost

      • učivo

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Výroba železa, opakování

      • PL 1 - výroba železa

      • PL 2 - opakování word

      • PL 2 - opakování

Matematika

      • učivo

      • domácí úkol

Německý jazyk

      • Zadání práce

Přírodopis

      • Geologické děje vnitřní

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 08. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • ČJ

      • ČJ

      • ČJ

      • ČJ

Dějepis

      • Pracovní list

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • elektrolýza

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list

      • Pracovní list na známky

Přírodopis

      • Pedologie

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 18. 12. 2020

Tělesná výchova

      • Tv - Nezahálet!

Výchova ke zdraví

      • Připomínám termín odevzdání prezentací z Vz zadaných v září 2020!


Učivo do 27. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • ČJ

      • ČJ

Dějepis

      • Pracovní list

Finanční gramotnost

      • úkoly

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Výpočty z chemických rovnic, hmotnostní zlomek

Konverzace v anglickém jazyce

      • zadání

      • The Story of Thanksgiving

Matematika

      • úkoly

      • test

Německý jazyk

      • Pozdrav a zadání práce

      • Prezentace

Přírodopis

      • Usazené horniny 1.část

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 20. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • ČJ

      • Test- vyplněné poslat zpět na email

Dějepis

      • Práce s dokumentem

Finanční gramotnost

      • úkoly

Fyzika

      • učivo, zápisky

      • prezentace

Matematika

      • úkoly

Německý jazyk

      • Pozdrav

      • Pracovní list na známky

Přírodopis

      • Vyvřelé horniny

Zeměpis

      • Z úkoly


Učivo do 13. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • ČJ

      • ČJ

      • ČJ

      • ČJ

      • ČJ

Dějepis

      • Pracovní list

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Výpočty z chemických rovnic

Konverzace v anglickém jazyce

      • zadání

      • Guy Fawkes Night

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pozdrav a zadání práce

      • Procvičování

Přírodopis

      • Petrologie - úvod

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 06. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Český jazyk

      • jazykový rozbor a úkoly

      • jazykový rozbor a úkoly

Dějepis

      • pracovní list

Fyzika

      • učivo, zápisky

Chemie

      • Výpočty, opakování

Matematika

      • učivo

Německý jazyk

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list na známky

      • Procvičování

Přírodopis

      • Nerosty - opakování

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 23. 10. 2020

AJ konverzace

      • úkoly

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Dějepis

      • pracovní list

Fyzika

      • Střídavý proud - učivo

Chemie

      • Typy chemických reakcí, chemické výpočty - látkové množství, molární hmotnost

Matematika

      • učivo

      • test 2

      • Správné řešení pracovních listů

      • pracovní list 2

      • pracovní list 3

mluvnice, literatura a sloh

      • mluvnice, literatura a sloh

Německý jazyk

      • Předložky se 3.pádem

      • Pracovní list

Přírodopis

      • Nerosty 3.část

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 16. 10. 2020

Anglický jazyk

      • Úkol z aj

dějepis

      • pokyny k práci

Fyzika

      • Elektromagnetická indukce

Ch

      • Čtvrtek 15.10. - názvosloví, neutralizace

Matematika

      • ucivo

mluvnice, literatura a sloh

      • mluvnice, literatura a sloh

NJ

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list

Přírodopis

      • Sulfidy, halogenidy, oxidy

Zeměpis

      • Zeměpis úkoly


Učivo do 13. 10. 2020

dějepis

      • Pracovní list

Ch

      • Úterý 13.10. - názvosloví solí, neutralizace


Starší výuka

Distanční výuka od března do konce šk. roku 2019-2020

 


<< zpět na seznam tříd

Kalendář

<<  Prosinec 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vybraný citát

J. B. Priestley:

Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2021 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com