Oznámení o konání zápisu / Повідомлення про запис

Zápis ukrajinských dětí proběhne 5. dubna od 13 do 17 hodin v budově ZŠ Nepomuk / Запис українських дітей відбуватиметься 5 квітня з 13 до 17 години в приміщенні початкової школи імені Непомука

Zápis / запис

Žádost o odklad / Прохання про відстрочку

Žádost o přijetí / Заява про вступ

Sdílej stránku: