Zápis do prvního ročníku školního roku 2024/2025

Zápis se uskuteční ve středu 3. dubna 2024 od 13 do 17 hodin.

Zápis proběhne v budově Základní školy Nepomuk. S sebou prosím přineste také rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zároveň proběhne elektronická registrace, která bude spuštěna zde:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/nepomuk/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40475

Registrace je možná od pondělí 11. března od 8,00 do 1. dubna 23,59 hodin. Vyplněnou přihlášku z elektronické registrace prosím vytiskněte a přineste s sebou k zápisu. Pokud nemáte možnost se zaregistrovat elektronicky, vyplňte přihlášku k zápisu z přílohy a přineste ji s sebou.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno do 30 dnů písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích budovy ZŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí v písemné podobě nebude doručováno (§ 183 zák. č. 561/2004 Sb.). Bude vydáno jen na vyžádání v sekretariátu školy od 2. května 2024.

 

Odklad povinné školní docházky

Přihláška k zápisu

Předčasný nástup leden až červen

Předčasný nástup září až prosinec

Informace k zápisu

Sdílej stránku: