Družina

Seznam věcí do ŠD

  • starší oblečení na převlečení /necháváme v šatně/
  • pití /ŠD má k dispozici várnici s čajem/
  • svačinu /popř. ráno snídani/
  • papírové kapesníky

Kontakty na družinu

  1. odd. R. Tomášková 720240532
  2. odd. D. Milová 605980259
  3. odd. S. Sedláčková 721152586
  4. odd. A. Polanová 605447511
  5. odd. J. Barochová 605422491

Email: druzina@zsnepomuk.cz

Uvolňování:

Má-li být vaše dítě z družiny uvolněno jinak, než v hodinu určenou na přihlášce, musí být vyplněn uvolňovací lístek opatřený datem a podpisem rodičů.

Přihláška do školní družiny

Uvolňování z výuky

Výchovně vzdělávací program

Organizace školniho roku

Sdílej stránku: